Behållare & Tankar

Vi har ett brett sortiment av tankar och behållare för olika ändamål. Dessa finns som öppna, slutna, cylindriska, rektangulära och med platt eller konisk botten.

CPX behållare och tankar tillverkas främst i PE och PP. De används bl.a. för lagring, blandning och dosering av såväl sura som basiska vätskor, se vidare beständighetslistan. Vi levererar till VA/VVS, process-, läkemedels-, livsmedels- samt kemisk industri.

Behållarna har inga skarvar och är lätta att rengöra. Bara återvinningsbara material används.  Produkterna klarar temperaturer från ca -30°C till +50°C.

Dokument