Minireningsverk

Cipax CPX Minireningsverk BDT+KL (bad, disk, tvätt + WC) finns för 1-3 hushåll och är för hög skyddsnivå.

CPX Minireningsverk ger effektiv rening av avloppsvatten till badvattenkvalitet och är konstruerat för svenska förhållanden. CPX Reningsverk renar ditt avloppsvatten i sju effektiva steg. Detta gör att reningsverket är ett av de effektivaste på marknaden.

Läs mer +

För att säkerställa en säker funktion och hantering använder Cipax CPX Reningsverk ett effektivt tryckluftssystem med mammutpump som innebär:

  • Inga elektriska pumpar
  • Inga korrosionsproblem
  • Lägre energiförbrukning
  • Lägre servicekostnader

Inga kemikalier förvaras utanför reningsverket vilket gör dom oåtkomliga för barn. CPX Minireningsverk har ett dosersystem känner av mängden inkommande avloppsvatten och doserar alltid rätt mängd kemikalier. Ingen över- eller underdosering av kemikalier som kan ha negativ effekt på miljön. Detta gör också att förbrukningen av kemikalier blir minimal. Enkel tvåvägskommunikation via SMS med inbyggt GSM-modem för övervakning och larm. Möjlighet att få varningslarm till sin mobil. Avancerat övervakningssystem bevakar dygnet runt funktionen i reningsverket och varnar för fel som uppkommer vilket bidrar till att minska antalet servicetillfällen.

cpx-minireningsverk-tabell.png

Dölj beskrivning -

Produkter

3 Produkter
Sortera efter: