Loome väärtust ringmajandusega

Tegutsedes plastitööstuses on meie kohustus tagada, et materjal jääks ringlusse ning et meie mõju kliimale oleks võimalikult väike. Töötame jätkusuutlikkusega kõigis valdkondades ja meie jätkusuutlikkuse alane töö on meie igapäevatöö loomulik osa nii lühi- kui ka pikemas perspektiivis. Töötades aktiivselt jätkusuutlikkuse nimel kõikidel tasanditel, loome pikema perspektiiviga kasvu ja suuremat väärtust kõigile, kes kasutavad meie tooteid, kuid eelkõige tulevastele põlvkondadele.

Meie jätkusuutlikkuse alane töö põhineb ettevõttekontserni jätkusuutlikkuse strateegial. See tugineb ÜRO ülemaailmsele kokkuleppele Global Compact, mis sisaldab kümmet põhimõtet, mis põhinevad ÜRO inimõiguste deklaratsioonil, ILO põhikonventsioonidel inimõiguste kohta tööelus, Rio deklaratsioonil ja ÜRO korruptsioonivastasel konventsioonil.

Meie jätkusuutlikkuse tagamise töö keskendub järgnevale:


• Kliimaheitmed
• Energiakasutus ja energialiigid
• Materjali kasutamine
• Jäätmekäitlus
• Tööandja bränding
• Kvaliteet
• Finantstulemused
 

Jätkusuutlikkuse aruandlus

Alates 2017. aastast on XANO Grupp andnud aru ühisest jätkusuutlikkuse tööst iga-aastases jätkusuutlikkuse aruandes. Kui sooviti saada ülevaatlik pilt kontserni ettevõtete jätkusuutlikkuse alal tehtavast tegevustest, töötati keskselt välja jätkusuutlikkuse tegevuspõhimõtted, mille võtsid kasutusse kõik üksused. 2018. aastal võttis juhatus vastu jätkusuutlikkuse strateegia, mis kirjeldab edasise töö üldist suunda. Lisaks sõnastati eesmärgid valitud valdkondade täiustamiseks keskkonna ja personali osas. Loe lähemalt XANO iga-aastasest jätkusuutlikkuse aruandest. 
 

Plast on elukaare ja keskkonna seisukohast parim!

Ramboll on läbi viinud sõltumatu elukaareanalüüsi, mille vaatas üle WSP ning milles hinnati meie toodete keskkonnamõju alates toorainest kuni jäätmeteni. Võrreldi polüetüleenist, roostevabast terasest ja fiiberklaasist tooteid.
 
Tulemus näitas selgelt, et plast (polüetüleen) mõjutab kliimat kõige vähem ja on üldisest keskkonnaperspektiivist parim alternatiiv. 

Loe edasi

Viime jätkusuutlikkuse uuele tasemele

VIIME JÄTKUSUUTLIKKUSE UUELE TASEMELE, CPX STANDARDTOODETE VALMISTAMISEL KASUTATAKSE 100% RINGLUSSEVÕETUD POLÜETÜLEENI

Loe kogu lugu

REAALNE RINGMAJANDUS

„Nordic Plastic Recyclingu kaudu võtame vastutuse oma toodete taaskasutuse eest. Kaugem eesmärk on pakkuda kõikidele oma klientidele reaalset ringmajandust“, ütleb Norra Cipaxi tegevjuht Dag Eirik Thomassen.

Loe rohkem