Oleme sertifitseeritud

 

Kvaliteet on oluline. See puudutab meid, kuid veelgi enam meilt plasttooteid ostvaid kliente.

Meie ISO sertifikaat tagab kõrgeima kvaliteedi. 

• Suurem kvaliteediteadlikkus ja usaldusväärsus organisatsioonina
• Protsesside pidev täiustamine siseaudititega
• Rahvusvaheline kvaliteedijuhtimissüsteemide standard

Kõigil Cipaxi ettevõtetel on ISO sertifikaat ning tõendina meie suutlikkusest tarnida autotööstusele on meil Rootsis ja Eestis ka IATF 16949 sertifikaat.

Lisaks neile on meil ka mitmeid spetsiifilisemaid ja kohalikke sertifikaate. 
 

CIPAX Eesti AS kvaliteedi ja keskkonaalas juhtpõhimõtted

1. Kliendi ja huvirühmade rahulolu    

Ettevõtte peamiseks eesmärgiks on täita ja ületada kliendi ootuseid. Oleme oma klientidele usaldusväärseks partneriks, kelle tunnusjooneks on keskkonnasõbralikud tooted, tarnetäpsus ja kõrge kvaliteet. Meie tootmiskorraldus tagab optimaalseima tootmisvõimsuste ärakasutamise ning seeläbi parima hinna kliendile. Hindame pikaajalisi partnersuhteid kõikide partneritega.  

2. Pidev täiustamine    

Meie eesmärgiks on kuuluda parimate  rotatsioonvalu tooteid valmistavate ettevõtete hulka Põhjamaades. Tunnistame vajadust pidevalt areneda ja muutuda. Otsime pidevalt oma tegevuse parendamise võimalusi ja kohandame neid võimalusi kiiresti ja täie pühendumusega. Tahame pidevalt täiustuda keskkonnaalases tegevuses. 

3. Orienteeritus tulemustele 

Soovime kasvatada ettevõtte väärtust läbi eduka ja tulemusliku tegevuse, luues seeläbi lisaväärtuse kliendile ning töötajate motiveerituse ja rahulolu. Meie eesmärgiks on viia iga ettevõtte töötajani mõtlemine eelkõige kvaliteedist, tegevuse efektiivsusest ja keskkonnahoiust lähtuvalt. Tegevuse pidev parendamine toimub läbi töötajate orienteerituse eesmärkide saavutamisele.  

4. Saastamise vältimine   

Täiustame keskkonnasõbralikke tootmistehnoloogiaid.  Peame oluliseks ressursside säästlikku kasutamist ja liigse saastamise vältimist nii tootmise kui transpordi korraldamisel. Jälgime jäätmete maksimaalse taaskasutuse põhimõtet. 

5. Õigusaktide ja muude nõuete täitmine    

Oma tegevustes järgime meie ettevõttele kohaldatavaid õigusakte, kliendi- ja muid nõudeid. Teeme koostööd ametkondadega ja teiste organisatsioonidega kaitsmaks keskkonda. 

Tarnijate käitumisjuhend

XANO kontserni kuuluvad nišitehnoloogia ettevõtted, mis pakuvad tööstustoodete ja automaatikaseadmete tootmis- ja arendusteenuseid.
XANO jaoks tähendab jätkusuutlikkus vastutuse võtmist selle eest, kuidas kontserni tegevus mõjutab ühiskonda keskkonnaalasest, sotsiaalsest ja majanduslikust vaatenurgast. XANO aktiivsete püüdluste osana valida sama vastutustundlikke äripartnereid (edaspidi „tarnija“), on välja töötatud järgmine käitumisjuhend. Selle eesmärk on edendada ühiseid väärtusi ja prioriteete kogu tarneahelas.

Käesolev käitumisjuhend kehtib XANO kontserni nimel ülesandeid täitvatele ettevõtetele ja organisatsioonidele ning määratleb XANO Industri AB kehtestatud miinimumnõuded.

Käitumisjuhend põhineb ÜRO ülemaailmsel kokkuleppel, mis omakorda põhineb ÜRO inimõiguste deklaratsioonil, ILO töötajate põhiõigusi käsitlevatel konventsioonidel, Rio de Janeiro deklaratsioonil ja ÜRO korruptsioonivastasel konventsioonil. Kõigilt tarnijatelt oodatakse ÜRO ülemaailmse kokkuleppe head tundmist ja selle põhimõtetest kinnipidamist.

Käitumisjuhend on koostatud rootsi ja inglise keeles ning seda kohaldatakse nendes keeltes.
 

Tarnijate käitumisjuhend