Meie ettevõte on sertifitseeritud.

Meie ettevõte on sertifitseeritud.

Cipaxi meeskond peab väga oluliseks kvaliteeti ja keskkonda ning teeb pidevalt täiustusi. Meie sertifikaat tagab kliendile, et meie töö on kvaliteetne.

Kõik ettevõtted on sertifitseeritud ISO 9001 ja ISO 14001 järgi. Lisaks oleme sertifitseeritud IATF 16949 järgi Rootsis ja Eestis. See tõestab meie sobivust tarnijana autotööstusele.

Lisaks on meil veel mitmeid teisi spetsiifilisemaid sertifikaate.

CIPAX Eesti AS kvaliteedi ja keskkonaalas juhtpõhimõtted

1. Kliendi ja huvirühmade rahulolu    

Ettevõtte peamiseks eesmärgiks on täita ja ületada kliendi ootuseid. Oleme oma klientidele usaldusväärseks partneriks, kelle tunnusjooneks on keskkonnasõbralikud tooted, tarnetäpsus ja kõrge kvaliteet. Meie tootmiskorraldus tagab optimaalseima tootmisvõimsuste ärakasutamise ning seeläbi parima hinna kliendile. Hindame pikaajalisi partnersuhteid kõikide partneritega.  

2. Pidev täiustamine    

Meie eesmärgiks on kuuluda parimate  rotatsioonvalu tooteid valmistavate ettevõtete hulka Põhjamaades. Tunnistame vajadust pidevalt areneda ja muutuda. Otsime pidevalt oma tegevuse parendamise võimalusi ja kohandame neid võimalusi kiiresti ja täie pühendumusega. Tahame pidevalt täiustuda keskkonnaalases tegevuses. 

3. Orienteeritus tulemustele 

Soovime kasvatada ettevõtte väärtust läbi eduka ja tulemusliku tegevuse, luues seeläbi lisaväärtuse kliendile ning töötajate motiveerituse ja rahulolu. Meie eesmärgiks on viia iga ettevõtte töötajani mõtlemine eelkõige kvaliteedist, tegevuse efektiivsusest ja keskkonnahoiust lähtuvalt. Tegevuse pidev parendamine toimub läbi töötajate orienteerituse eesmärkide saavutamisele.  

4. Saastamise vältimine   

Täiustame keskkonnasõbralikke tootmistehnoloogiaid.  Peame oluliseks ressursside säästlikku kasutamist ja liigse saastamise vältimist nii tootmise kui transpordi korraldamisel. Jälgime jäätmete maksimaalse taaskasutuse põhimõtet. 

5. Õigusaktide ja muude nõuete täitmine    

Oma tegevustes järgime meie ettevõttele kohaldatavaid õigusakte, kliendi- ja muid nõudeid. Teeme koostööd ametkondadega ja teiste organisatsioonidega kaitsmaks keskkonda. 

REAALNE RINGMAJANDUS

„Nordic Plastic Recyclingu kaudu võtame vastutuse oma toodete taaskasutuse eest. Kaugem eesmärk on pakkuda kõikidele oma klientidele reaalset ringmajandust“, ütleb Norra Cipaxi tegevjuht Dag Eirik Thomassen.

Loe rohkem