Cipax on sertifioitu

 

Laatu merkitsee meille paljon, mutta vielä enemmän meiltä muovituotteita ostaville asiakkaille.

 

ISO-sertifiointimme on tae korkeimmasta mahdollisesta laadusta. 

• Parempi tietoisuus laadusta ja organisaation luotettavuudesta
• Jatkuva prosessien kehitys sisäisten auditointien myötä
• Laadunhallintajärjestelmien kansainvälinen standardi

Kaikki Cipax-yritykset on ISO-sertifioitu, ja Ruotsin ja Viron yksiköillä on myös IATF 16949  sertifikaatti, mikä todistaa kykymme toimia autoteollisuuden toimittajana.

Meillä on myös useita erityissertifikaatteja ja paikallisia sertifiointeja. 
 

Toimittajia koskevat käytäntöohjeet

XANO-konserniin kuuluu erikoistuneita teknologiayrityksiä, jotka tarjoavat valmistus- ja kehityspalveluja teollisuuden ja automaatiotekniikan tarpeisiin.

XANOlle kestävä kehitys tarkoittaa, että konserni ottaa vastuun siitä, miten sen toiminta vaikuttaa yhteiskuntaan ympäristön, sosiaalisten vaikutusten ja talouden näkökulmasta. Osana XANOn aktiivista työtä tämä vastuu heijastuu myös liikekumppaneiden (jäljempänä "toimittajat") valinnassa, johon on kehitetty seuraavat käytäntöohjeet. Tavoite on edistää yhteisiä arvoja ja prioriteetteja koko toimitusketjussa.

Nämä käytäntöohjeet koskevat yrityksiä ja organisaatioita, jotka tekevät toimeksiantoja XANO-konsernin puolesta, ja ne määrittelevät XANO Industri AB:n asettamat vähimmäisvaatimukset.

Käytäntöohjeet perustuvat YK:n Global Compact -sopimukseen, joka puolestaan ​perustuu YK:n ihmisoikeuksien julistukseen, ILO:n työelämän perusoikeuksia koskeviin sopimuksiin, Rion julistukseen ja YK:n korruption vastaiseen yleissopimukseen. Kaikilta toimittajilta edellytetään YK:n Global Compact -sopimuksen hyvää tuntemusta ja sen periaatteiden noudattamista.

Käytäntöohjeet on laadittu ruotsiksi ja englanniksi, ja niitä sovelletaan näillä kielillä.

Supplier code of conduct