Cipax on sertifioitu

Laatu ja ympäristö ovat Cipaxille keskeisiä tekijöitä, ja jatkuva kehitys on meille arkipäivää. Sertifiointi kertoo asiakkaillemme toimintamme laadusta sekä vastuullisuudesta.

Kaikilla Cipaxin yksiköillä on ISO 9001 -sertifioinnit. Ruotsin ja Viron yksiköillä on myös IATF 16949 -sertifikaatti. Tämä autoteollisuuden vaatimuksiin vastaaminen on hyvä osoitus Cipaxin kyvykkyydestä.

Meillä on myös useita muita erityissertifikaatteja.

Toimittajia koskevat käytäntöohjeet

XANO-konserniin kuuluu erikoistuneita teknologiayrityksiä, jotka tarjoavat valmistus- ja kehityspalveluja teollisuuden ja automaatiotekniikan tarpeisiin.

XANOlle kestävä kehitys tarkoittaa, että konserni ottaa vastuun siitä, miten sen toiminta vaikuttaa yhteiskuntaan ympäristön, sosiaalisten vaikutusten ja talouden näkökulmasta. Osana XANOn aktiivista työtä tämä vastuu heijastuu myös liikekumppaneiden (jäljempänä "toimittajat") valinnassa, johon on kehitetty seuraavat käytäntöohjeet. Tavoite on edistää yhteisiä arvoja ja prioriteetteja koko toimitusketjussa.

Nämä käytäntöohjeet koskevat yrityksiä ja organisaatioita, jotka tekevät toimeksiantoja XANO-konsernin puolesta, ja ne määrittelevät XANO Industri AB:n asettamat vähimmäisvaatimukset.

Käytäntöohjeet perustuvat YK:n Global Compact -sopimukseen, joka puolestaan ​perustuu YK:n ihmisoikeuksien julistukseen, ILO:n työelämän perusoikeuksia koskeviin sopimuksiin, Rion julistukseen ja YK:n korruption vastaiseen yleissopimukseen. Kaikilta toimittajilta edellytetään YK:n Global Compact -sopimuksen hyvää tuntemusta ja sen periaatteiden noudattamista.

Käytäntöohjeet on laadittu ruotsiksi ja englanniksi, ja niitä sovelletaan näillä kielillä.