Sakokaivo

Sakokaivo on usein erillisen jätevesijärjestelmän ensimmäinen käsittelyvaihe eli kiinteistön viemäri, jota ei ole liitetty yhteiseen viemäriin, mutta jossa kiinteistön omistaja itse vastaa kotitalouden jätevesien puhdistamisesta ennen kuin se palautetaan luonnolliseen kiertoon. 

Sakokaivo on haudattava säiliö, jonka tehtävänä on erottaa ja kerätä suuremmat hiukkaset lietteen muodossa, jotta myöhemmät puhdistusvaiheet eivät tukkeudu, vaan voivat edelleen puhdistaa vettä.  

CPX Sakokaivo 

Meillä on laaja valikoima erikokoisia sakokaivoja, joten meillä on tarjota optimaalinen vaihtoehto kaikkiin tarpeisiin. Kullekin kiinteistölle asetetut edellytykset poikkeavat toisistaan ja olemme ottaneet tämän huomioon tuotekehityksessämme kehittämällä joustavan valikoiman. 

  • Matalarakenteinen 
  • Kierrätettävä 
  • Vankka ja kestävä 
  • Joustava 
  • Suuri lietteen erotus-/puhdistuskyky 
     

Lue lisää +

Kaikkien CPX-sakokaivojen edut:  

-Matalarakenteinen sakokaivo. 

Tämä tarkoittaa, että tilaa vievän sakokaivon kuljetus on optimoitu, eikä sakokaivoa tarvitse haudata syvälle, mikä tekee itse asennuksesta sekä nopeampaa että edullisempaa. Ei vähiten siksi, jos on olemassa pienikin vaara, että kaivaessa törmätään kallioon. Silloin matalarakenteisella sakokaivolla voidaan saada aikaan suuri ero.  

-Kierrätettävä sakokaivo. 

Kaikki CPX-sakokaivot on valmistettu vanhenemisenkestävästä PE:stä (polyeteeni), joka on täysin kierrätettävää ja mahdollistaa kiertotalouden. Materiaalista ei myöskään liukene mitään, eikä sakokaivosta poistu sen eliniän aikana muuta kuin puhdistettua jätevettä, joten maaperään ei kohdistu negatiivisia vaikutuksia.  

-Vankka ja kestävä sakokaivo. 

Sekä rakenne että materiaali on suunniteltu toiminnasta ja laadusta tinkimättä ja kehitetty pohjoismaisiin olosuhteisiin. Sakokaivot ovat vapaasti kantavia, mikä tarkoittaa, että niitä voidaan käyttää myös maanpinnan yläpuolella hautaamatta. Tämä on mahdollista vain säiliöillä, jotka ovat vakaita. Hautaaminen 3 metrin syvyyteen on myös suora osoitus siitä, kuinka kestäviä sakokaivot ovat, ja että ne tarjoavat turvallisen, pitkäikäisen toiminnan.    

-Joustava sakokaivo. 

Meillä ei ole ainoastaan erikokoisia sakokaivoja, vaan myös mukautettuja yksityiskohtia ja järjestelmiä, joilla takaamme parhaan mahdollisen joustavuuden. 0-3 metrin hautaussyvyys sopii useimmissa tilanteissa riippumatta siitä, onko tontilla suuri rinne tai kiinteistössä kellari. Tulo- ja poistoaukko voivat olla, joko lyhyellä tai pitkällä sivulla, mikä helpottaa sakokaivon sijoittamista. Sakokaivoja on saatavilla ilman pumppua sekä pumppukaivollisina, jolloin se vastaa olosuhteiden vaatimuksia.  

-Suuri lietteen erotus-/puhdistusaste 

Jäteveden puhdistusraja-arvot eivät ole tavoitetasollamme, mutta olemme haastaneet itsemme ja teollisuudenalan pyrkimään parhaaseen mahdolliseen puhdistustasoon ilman lisäkustannuksia tai -hankaluuksia. Lietteen puhdistuskapasiteettimme on korkea, jopa 0,11 grammaan asti.   

Sakokaivo vai kolmikaivo? 

Sakokaivo ja kolmikaivo käsite on yleensä sama asia, ja kolmikaivo käsite tulee siitä, että se on sakokaivo, joka on jaettu kolmeen kammioon, jotta vesi virtaa niin hitaasti, että liete pysyy säiliössä. Yksinkertaisin sakokaivomme on kaksikammioinen, jossa on vähemmän tilavuutta, ja riittää yleensä vain harmaan veden (kylpy-, suihku- ja pesuveden) puhdistukseen. Viemäri, joka sisältää myös wc:n jäteveden, tarvitsee kuitenkin hieman suuremman sakokaivovariantin, joka on kolmikammioinen. 

Sakokaivon valinta 

Sakokaivoa valittaessa on aloitettava olosuhteista, jotka ovat jokaiselle kiinteistölle ainutlaatuisia. Kannattaa suorittaa arviointi, ja sen jälkeen tehdä olosuhteisiin sopiva valinta.   

Jätevesityypit  

Kiinteistöjen jätevedet on jaettu kahteen eri tyyppiin, mustaan ja harmaaseen veteen, joka vaikuttaa sakokaivon valintaan. Ero näiden välillä on, että musta vesi sisältää myös wc:n jäteveden (harmaa vesi + wc), kun taas harmaa vesi sisältää kylpy-, suihku- ja pesuveden.  

Sakokaivon koko  

Sakokaivon koon valinnan perussääntönä on, että enintään 5 hengen kotitalous tarvitsee jätevedelle noin 2000 litran sakokaivon, joka sisältää kaiken jäteveden (musta ja harmaa vesi) normaalilla suojaustasolla, kun taas ilman huuhtelevaa wc-liitäntää ja vain harmaalla jätevesiliitännällä noin 1000 litran sakokaivo on riittävä.  
Suosituksemme on, että tämä nähdään vähimmäisvaatimuksena, ja että valitset mieluummin tarvettasi suuremman sakokaivon. Näin vältetään ylikuormitus korkean käytön aikana ja luodaan liikkumavaraa mahdolliselle tarpeelle tulevaisuudessa. Lietteen tyhjennys on tehtävä harvemmin suuremmalle sakokaivolle, jonka lietteen varastointikapasiteetti on suurempi ja lietteen tyhjennys on hallittua todellisten tarpeiden mukaan. Tällöin voidaan olla täysin varmoja siitä, että suurempaan sakokaivoon investointi on pitkällä aikavälillä kannattavampaa sekä lompakolle että ympäristölle. Ajattele pitkällä aikavälillä – se kannattaa.        

Sakokaivon sijoittaminen 

Suosittelemme, että kiinteistönomistaja auttaa valitsemaan sakokaivolle sopivimman sijainnin tontillaan. Urakoitsijoilla tai konsulteilla on arvokasta kokemusta ja he voivat tehdä suunnitelman siten, että siinä otetaan huomioon esimerkiksi sakokaivon tyhjennys, veden läheisyys ja maanpinnan kaltevuus. 

Sakokaivon käyttö 

Vältä roskien ja esineiden huuhtelua alas wc:stä, jotka voivat juuttua viemäriin. Viemäriin ei saa kaataa kemikaaleja tai suuria määriä rasvaa, koska se voi myös häiritä sakokaivon toimintaa. Näiden yleisten rajoitusten lisäksi käytön suhteen ei ole muita erityistä harkintaa vaativia asioita. Katso myös käyttö ja huolto!    

Sakokaivon käyttö ja huolto 

Sakokaivon lietteen tyhjennys on tehtävä säännöllisesti jätevesiautolla ja samalla kaikki sakokaivon kammiot on tarkastettava. Oikealla kuormituksella ensimmäisessä kammiossa saa olla vain pintalietettä ja kammiossa 2 tai 3 vain pieniä määriä pohja lietettä, jos sitäkään. CPX-sakokaivossa on suuri tarkastusaukko, joka helpottaa lietteen tyhjennystä sekä kaikkien kammioiden tarkastusta. Kun sakokaivo käynnistetään tai tyhjennetään, se on ensin täytettävä vedellä asianmukaisen puhdistustuloksen varmistamiseksi.  

Sakokaivon turvallisuus    

Sakokaivoissamme on lapsiturvalliset kannet, eikä niitä voi avata ilman työkaluja. Kansi on suunniteltu siten, että et voi polkaista sen läpi, mutta et myöskään ajaa autolla tai muulla raskaalla ajoneuvolla sen päältä. Älä koskaan mene alas sakokaivoon, kun se on käytössä!   

Kuinka sakokaivo toimii? 

CPX-sakokaivoon on suunniteltu erityisen pitkä virtausreitti, jossa jätevesi liikkuu hitaasti, jotta hiukkaset kerääntyvät liejuksi. Sakokaivon ensimmäinen kammio, johon jätevesi tulee kiinteistöstä, on myös suurin ja siihen muodostuu pintalietettä, joka uppoaa veden seisoessa paikallaan ja muuttuu sitten pohjalietteeksi. Seuraavat kammiot ovat kooltaan pienempiä ja vesi siirtyy kammioiden välillä hyväksi havaitulla korkeudella, jolla saadaan paras toimivuus puhdistukseen ja lietteen varastointiin. Viimeisessä kammiossa on poistoaukko ja sinne on mahdollista sijoittaa pumppu, jos sinulla ei ole gravitaatioviemäriä tai haluat pystyä hallitsemaan myöhemmin imeytyvää määrää, josta voi olla hyötyä puhdistusvaiheessa.    

Sakokaivon sertifiointi 

Euroopassa vaatimuksena on, että sakokaivojen on oltava CE-merkittyjä ja siten varmennettuja, testattuja ja dokumentoituja EN12566-standardin mukaisesti: "Jätevedenpuhdistamo enintään 50 hengelle, tehdasvalmisteiset saostussäiliöt". Kaikki CPX-sakokaivot ovat CE-merkittyjä yhteistyössä RISE:n (entinen SP) kanssa. 
 

Piilota kuvaus -

Tuotteet

5 Tuotteet
Sortera efter: