CIRCULAIRE ECONOMIE IN DE PRAKTIJK

“Via Nordic Plastic Recycling nemen we de verantwoordelijkheid voor het recyclen van onze producten. Het doel op lange termijn is om al onze klanten circulaire economie in de praktijk te kunnen bieden”, zegt Dag Eirik Thomassen, CEO van Cipax in Noorwegen.

 

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE PRODUCENT

In 2016 werd Cipax partner in een Noors samenwerkingsproject dat nu bekend staat onder de naam Nordic Plastic Recycling. Het project wordt samen met branchegenoten geleid en heeft als doel de afgedankte producten van de betrokken bedrijven te recyclen en voor een toename in de recycling van kunststof te zorgen. Voor Cipax gaat het er in eerste instantie om zorg te dragen voor de recycling van de boten die het bedrijf onder de merken Pioner en Steady produceert, als de levensduur ervan is afgelopen.

“We moeten de volledige waardeketen onder controle hebben. Dat is onze verantwoordelijkheid als producent en ook een onderdeel van onze langetermijnstrategie voor duurzaamheid. Onze producten zijn 100 procent recyclebaar, maar de infrastructuur, technologie en kennis om ze te ontvangen en te recyclen hebben we op dit moment niet in huis. Met Nordic Plastic Recycling gaan we daar verandering in brengen”, zegt Dag Eirik.

TERUGNEMEN VAN BOTEN

Het moet voor de klant gemakkelijk zijn om een boot in te leveren voor recycling en daarom werkt Cipax aan het uitbreiden van het netwerk van partners om geografisch dichter bij de klanten te komen. Maar er worden hoge eisen gesteld aan het vermogen van deze partners om de producten in de juiste delen te sorteren. “Het is belangrijk dat deze competentie beschikbaar is bij onze partners, want op dit moment is de grootste uitdaging de beschikbaarheid van gerecycled materiaal in een hoge en constante kwaliteit”, aldus Dag Eirik.

Tijdens het recyclingproces bij Nordic Plastic Recycling wordt het gerecyclede materiaal met gescheiden productielijnen in twee verschillende delen gesorteerd. “Het materiaal dat van zo'n hoge kwaliteit is dat we het kunnen hergebruiken in onze eigen productie van rotatiegegoten producten heeft één geïsoleerde lijn. In de andere lijn komen afgedankte producten terecht van overige recyclebare materialen die we kunnen gebruiken voor andere productiemethoden. Uiteraard stellen wij zeer hoge eisen aan kwaliteit en voeren we doorlopend kwaliteitstesten uit op het gerecyclede materiaal voordat het weer in de productie kan worden gebruikt.”

DUURZAAMHEID STAAT CENTRAAL IN ALLES WAT WE DOEN

De klanten van de toekomst zullen niet tevreden zijn met het feit dat het product dat ze kopen is gemaakt van een materiaal dat 100 procent recyclebaar is. Ze willen ook weten dat de circulariteit doorgaat als het product het einde van zijn levensduur heeft bereikt. “Ze vinden het prettig te weten dat gebruikte artikelen door ons als producenten worden teruggenomen en opnieuw in de cyclus worden opgenomen. Klanten verwachten van ons dat we de cirkel sluiten”, zegt Dag Eirik en vervolgt:

“Het is voor ons als producent belangrijk om een actieve rol te spelen in de gehele productlevenscyclus en na te denken over duurzaamheid in alles wat we doen – van productontwerp tot productie en terugname van afgedankte producten. Naarmate nieuwe milieurichtlijnen van de EU van kracht worden, zal de producentenverantwoordelijkheid in de toekomst verder worden aangescherpt. Wij lopen dan dankzij de activiteiten binnen Nordic Plastic Recycling helemaal voorop.”

 

OVER NORDIC PLASTIC RECYCLING

Nordic Plastic Recycling is een industrieel bedrijf dat de circulaire economie promoot door duurzame oplossingen te ontwikkelen voor recycling en hergebruik van plastic materialen. Hierdoor kan de markt afgedankte producten inleveren voor recycling en krijgen de Scandinavische producenten in de kunststofindustrie de mogelijkheid om afval van hun eigen productie in te leveren. Het bedrijf zal ook bijdragen aan een verminderde impact op het milieu door een efficiënter gebruik van hulpbronnen en een verminderde winning van grondstoffen. Nordic Plastic Recycling AS werd eind 2016 opgericht.