Wij zijn gecertificeerd

 

Kwaliteit is essentieel. Dat geldt voor ons, maar nog meer voor de klanten die bij ons kunststofproducten kopen.

 

Dankzij onze ISO-certificering dragen wij bij aan het waarborgen van de hoogste kwaliteit. 

  • Bewustwording van kwaliteit en betrouwbaarheid als organisatie
  • Continue verbetering van processen door interne audits
  • Behaalde internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen

Alle Cipax bedrijven zijn ISO gecertificeerd en als bewijs van onze competentie voor leveringen binnen automotive zijn we ook gecertificeerd volgens IATF 16949 in Zweden/Estland.

Daarnaast hebben we nog verschillende specifieke certificeringen.
 

Gedragscode voor leveranciers

Het XANO-concern bestaat uit niche-technologiebedrijven die productie- en ontwikkelingsdiensten aanbieden voor industriële producten en automatiseringsapparatuur.

Voor XANO betekent duurzaamheid dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop de activiteiten van het concern de samenleving beïnvloeden vanuit een ecologisch, sociaal en economisch perspectief. Als onderdeel van XANO's actieve inzet om zakenpartners (hierna “leveranciers”) te selecteren die dezelfde verantwoordelijkheid nemen, is de volgende gedragscode ontwikkeld. Het doel is om gemeenschappelijke waarden en prioriteiten in de hele leveringsketen te promoten.

Deze gedragscode is van toepassing op de bedrijven en organisaties die opdrachten uitvoeren namens het XANO-concern en specificeert de minimumeisen die XANO Industri AB stelt.

De gedragscode is gebaseerd op Global Compact van de VN, dat op zijn beurt weer gebaseerd is op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (ook van de VN), de ILO-verdragen inzake grondrechten in het arbeidsleven, de Verklaring van Rio en het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie. Van alle leveranciers wordt verwacht dat ze een goede kennis hebben van de Global Compact en de principes ervan naleven.

De gedragscode is opgesteld in respectievelijk het Zweeds en Engels en is van toepassing in deze talen.

Supplier code of conduct