Avløp i spredt bebyggelse

Avløp i spredt bebyggelse

 

Hvis du har en eiendom som ikke er tilkoblet et kommunalt avløp, er det ditt ansvar å håndtere det private avløpet slik at ingen miljøfarlige utslipp skjer og at det finnes korrekt dokumentasjon med tillatelse for akkurat ditt avløpssystem. Det finnes gode grunner til å sette av litt tid til å vurdere det beste alternativet hvis man for eksempel renoverer eller kjøper en eiendom, og å satse på et avløp i spredt bebyggelse som virkelig er utprøvd for norske forhold.

Alle tomter er unike og har sine begrensninger for hvilke avløpssystem som passer der. Er tomta de bratt, flat, liten, stor, steinete eller bare jord og sand. Hvordan er bakkeforholdene og nærheten til vassdrag? Uansett har Cipax et system som passer, for å finne rett system er det noen punkter som er viktige å tenke på.

Kombiner planlegging av Vann og Avløp

Planlegg vann og avløp samtidig for å unngå problemer i fremtiden. En liten husholdning kan klare seg med et lite system, mens flere husholdninger trenger et større system. Hvorfor ikke benytte anledningen og høre med en nabo om dere kan dele avløpssystem og dermed også kostnader? Det kreves minimalt med vedlikehold, så det er enkelt å dele på et avløp i spredt bebyggelse. Ikke dimensjoner det private avløpet for lite, ettersom huset ditt kanskje blir bygd ut senere og forutsetningene for avløpssystemet endrer seg. Har du eller vil du få vannklosett eller er det bare vann fra kjøkken og bad som skal slippes ut.

Plassering av avløp i spredt bebyggelse

Hvordan er grunnforholdene og omgivelsene rundt der du bor/skal bygge, kontakt kommunen eller en VA konsulent hvis du er usikker.

Drift og vedlikehold av avløp i spredt bebyggelse

Avløpssystemer har ulik grad av vedlikehold. Alle systemer samler opp slam som må hentes av en slamtømmer. Planlegg slik at den er fremkommelig for en slamentreprenør hele året.

Kontakt oss

Avløpsvann fra Bad, Dusj og Vask (BDV/gråvann)

System: Infiltrasjon  Beskyttelsenormal eller høy

 

For 1 familiers hus
 

cpx-avloppssystem-23012.jpg

23012 CPX Slamavskiller 1200L

Inkludert barnesikkert, låsbart lokk og pumpebrønn.

230281 CPX Infiltrasjonspakke 14m2

Inkludert 6 biomoduler, infiltrasjonsrør, skjøtehylser, ventilasjon og 30m2 geotekstil. 

For 1-2 familiers hus
 

cpx-avloppssystem-23021.jpg

23021 CPX Slamavskiller 2200L

Inkludert barnesikkert, låsbart lokk.

230301 CPX Infiltrasjonspakke 18m2

Inkludert 8 biomoduler, infiltrasjonsrør, skjøtehylser, ventilasjon og 30m2 geotekstil.
 

Avløpsvann fra Bad, Dusj, Vask og WC (Svartvann)

System: Infiltrasjon  Beskyttelse: Normal

 

For 1-2 familiers hus
 

cpx-avloppssystem-23021.jpg

23021 CPX Slamavskiller 2200L

Inkludert barnesikkert, låsbart lokk.
 

230301 CPX Infiltrasjonspakke 18m2

Inkludert 8 biomoduler, infiltrasjonsrør, skjøtehylser, ventilasjon og 30m2 geotekstil.
 

 

 

For 1-2 familiers hus
 

cpx-avloppssystem-23047.jpg

23047 CPX Slamavskiller 4700L

Inkludert barnesikkert, låsbart lokk.
 

230301 CPX Infiltrasjonspakke 36m2

Inkludert 16 biomoduler, infiltrasjonsrør, skjøtehylser, ventilasjon og 60m2 geotekstil.

 

 

For 1-2 familiers hus
 

23032 + 230301 Infiltration.jpg

23032 CPX Slamavskiller 3200L

Inkludert barnesikkert, låsbart lokk. 
 

2x230301 CPX Infiltrasjonspakke 36m2

Inkludert 16 biomoduler, infiltrasjonsrør, skjøtehylser, ventilasjon og 60m2 geotekstil.

For 1-2 familiers hus
 

23042 + 230301 Infiltration.jpg

23042 CPX Slamavskiller 4200L

Inkludert barnesikkert, låsbart lokk.
 

2x230301 CPX Infiltrasjonspakke 36m2

Inkludert 16 biomoduler, infiltrasjonsrør, skjøtehylser, ventilasjon og 60m2 geotekstil.
 

Avløpsvann fra WC (Svartvann)

System: Lukket tank  Beskyttelse: normal eller høy

 

maintenance.svg

Flexible tanker

recycling.svg

Recyclable

temp.svg

Brett temperaturspann

truck.svg

Logistikkløsninger

oil.svg

Lekkasjetesting