Vi er sertifisert!

Kvalitet og miljø er viktig for oss i Cipax der kontinuerlig forbedring er en viktig del. Det faktum at vi er sertifisert er en anerkjennelse for våre kunder at vi jobber strukturert i dette arbeidet.

Alle bedrifter er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. I tillegg til dette er vi også sertifisert i henhold til ISO / TS 16949 i Sverige og Estland. Dette er for å vise vår temperament som leverandør til bilindustrien.

I tillegg til disse, har vi også en rekke andre mer spesifikke sertifiseringer.

Cipax har gjennomført en uavhengig livssyklusanalyse gjennomgått av WSP der våre produkters miljøpåvirkning fra råvarer til avfall blir kontrollert. Resultatene viste tydelig at polyetylen har lavest innvirkning på klima og miljø. Les mer i Rapport LCA.

Cipax miljøpolicy

1. Cipax skal levere framtidsrettede produkter, systemer og tjenster av høy kvalitet.

Dette betyr at vi skal,
-- legge vekt på utvikling av kompetanse hos våre medarbeidere.
-- legge vekt på produktutvikling og innovasjon.

2. Cipax skal forvalte plast i et kretsløpsperspektiv.

Dette betyr at vi skal,
-- søke å oppnå en høy grad av gjenbruk og gjenvinning av våre produkter.
-- integrere miljøhensyn i design og utvikling av nye produkter.

3. Cipax skal alltid arbeide i overensstemmelse med gjeldende lover og regler.

Dette inkluderer Xano's' Code of Construct.

4. Cipax skal arbeide for kontinuerlig forbedring og forebygging av forurensing.

Dette betyr blant annet at vi skal
-- søke å optimalisere material- og energiforbruk.
-- søke å oppnå best mulig avfallshåndtering.

5. Cipax skal vise åpenhet i miljøspørsmål.

Dette betyr at vi skal
-- ha en høy grad av informasjons- og erfaringsutveklsling internt.
-- informere åpent eksternt om vårt arbeid på forespørsel.