Skaper verdi gjennom sirkularitet

Som en aktør innen plastindustrien er det vårt ansvar å sørge for at materialet holder seg i kretsløpet og at vår påvirkning på klimaet er så liten som mulig. Vi arbeider med bærekraft på alle områder, og bærekraftsarbeidet er en naturlig del av det daglige arbeidet vårt, både på kort og lang sikt. Gjennom å arbeide aktivt med bærekraft i alle ledd skaper vi langsiktig vekst og en økt verdi for alle som bruker produktene våre, men fremfor alt for fremtidige generasjoner.

Bærekraftsarbeidet vårt bygger på konsernets retningslinjer for bærekraft. Disse tar utgangspunkt i FNs Global Compact, som omfatter ti prinsipper basert på FNs menneskerettighetserklæring, ILOs grunnleggende konvensjoner om rettigheter i arbeidslivet, Rio-erklæringen samt FNs konvensjon mot korrupsjon.

Bærekraftsarbeidet vårt fokuserer på:

•    Klimautslipp
•    Energibruk og fornybar energi
•    Materialbruk
•    Avfallshåndtering
•    Employer branding
•    Kvalitet
•    Økonomisk resultat
 

Bærekraftsrapportering

Siden 2017 har XANO lagt frem konsernets felles bærekraftsarbeid i en årlig bærekraftsrapport. Siden man ønsket et samlet bilde av bærekraftsaktivitetene i selskapene i konsernet, ble det utarbeidet retningslinjer for bærekraft som samtlige enheter har implementert. I 2018 vedtok styret en bærekraftsstrategi som beskriver det overordnede fokuset for det videre arbeidet. Videre ble det formulert mål for forbedringer på utvalgte områder for miljø og personale. Les mer i XANOs årlige bærekraftsrapport. 
 

VI TAR BÆREKRAFT TIL NESTE NIVÅ

VI TAR BÆREKRAFT TIL NESTE NIVÅ VED Å BRUKE 100 % RESIRKULERT POLYETYLEN I PRODUKSJONEN AV CPX-STANDARDPRODUKTER

Les hele historien

SIRKULÆR ØKONOMI I PRAKSIS

«Gjennom Nordic Plastic Recycling tar vi ansvar for gjenvinning av produktene våre. Det langsiktige målet er å kunne tilby alle våre kunder sirkulær økonomi i praksis», sier Dag Eirik Thomassen, som er adm. dir. for Cipax i Norge.

Les mer

Plast er best sett fra et livssyklus- og miljøperspektiv!

Rambøll har gjennomført en uavhengig livssyklusanalyse gjennomgått av WSP der våre produkters miljøpåvirkning fra råvarer til avfall blir kontrollert.

Produkter laget av polyetylenplast, rustfritt stål og glassfiber ble sammenlignet.

Resultatene viste tydelig at polyetylen har lavest innvirkning på klima og miljø.

Les rapporten