VI TAR BÆREKRAFT TIL NESTE NIVÅ

VI TAR BÆREKRAFT TIL NESTE NIVÅ VED Å BRUKE 100 % RESIRKULERT POLYETYLEN I PRODUKSJONEN AV CPX-STANDARDPRODUKTER

Et av våre viktigste bærekraftsspørsmål handler om materialbruk og avfallshåndtering. Våre prosesser støtter en sirkulær økonomi der utvinning av naturressurser minimeres ved å resirkulere materialer og gjenbruke dem til nye produkter. På denne måten forbrukes mindre råvarer samtidig som avfallsmengden reduseres.

EGEN GJENVINNING

Vi har investert i både utstyr og kunnskap for å gjenvinne avfallsmaterialet til nytt plastråstoff som nå brukes i vår egen produksjon. Vi har drevet nordisk plastgjenvinning (NPR) i flere år. Resirkulerte materialer av tilstrekkelig god kvalitet er fortsatt mangelvare, og derfor investerer vi i våre egne resirkuleringsanlegg for å sikre tilgjengeligheten av materialer.

Som en del av det kontinuerlige bærekraftsarbeidet er alle forlengelseshalser for CPX-nedgravbare tanker nå produsert i 100 % resirkulert polyetylen. Materialets egenskaper er så gode at vi ikke trenger å gå på kompromiss med kvaliteten på produktene. Dette er det første CPX-produktet som er laget av 100 % resirkulert som standard, og vi vil fortsette med flere produkter etter hvert som tilgjengeligheten av resirkulerte materialer øker. Resirkulerte materialer har blitt brukt med suksess i flere kundespesifikke prosjekter i flere år.

 

VERDIEN AV PLASTGJENVINNING

Når vi bruker 1 kg jomfruelig polyetylen (PE) i produksjonen av plastprodukter, genereres nesten 2 kg karbondioksidutslipp. Hvis vi resirkulerer materialet og gjenbruker det, reduseres utslippsmengden med omtrent halvparten.

Gjennom smarte produksjonsmetoder kan materialmengden reduseres og energieffektiviteten økes. I tillegg, hvis produktene er utformet på en måte som gjør dem enkle å samle inn, sortere og resirkulere, kan den totale mengden klimagassutslipp minimeres ytterligere.