Nytt sikkerhetskar for CPX 1600 liter

24 april 2020

Vi har tatt frem en ny type sikkerhetskar for artikkeln 21620 og 21604. Sikkerhetskaret har art.nr 21626. Dette sikkerhetskaret kan også brukes til art. nr. 21002 (1000 liter).

Sikkerhetskar brukes for å beskytte tanken mot ytre påvirkning, men også for å begrense følgene ved en eventuell lekkasje Bunntømming av beholderen skjer f.eks. gjennom dykkrør fra toppen av tanken.