REAALNE RINGMAJANDUS

„Nordic Plastic Recyclingu kaudu võtame vastutuse oma toodete taaskasutuse eest. Kaugem eesmärk on pakkuda kõikidele oma klientidele reaalset ringmajandust“, ütleb Norra Cipaxi tegevjuht Dag Eirik Thomassen.

TOOTJAVASTUTUS

Aastal 2016 sai Cipaxist partner Norra koostööprojektis, mida tuntakse nüüd nime all Nordic Plastic Recycling. Tegutsetakse koos oma valdkonna kolleegidega eesmärgiga korraldada asjaomaste ettevõtete omatoodangu tagasivõtmine ja suurendada plasti taaskasutust. Cipax tegeleb esialgu paatidega, mida ettevõte toodab ja turustab kaubamärkide Pioner ja Steady all, nende kasutusaja lõppemise järel.
„Peame silmas kogu väärtusahelat: see on meie kui tootja vastutus ja ühtlasi osa meie pikaajalisest tegevusest kestlikkuse nimel. Meie tooted on 100% taaskasutatavad, kuid nende vastu- ja ringlussevõtuks vajalikku taristut, tehnikat ja oskusi praegu veel ei ole. Seda me Nordic Plastic Recyclingu kaudu muudamegi”, ütleb Dag Eirik.

PAATIDE TAASKASUTUS

Kliendil peaks olema lihtne oma paati taaskasutusse anda: seepärast laiendab Cipax partnerite võrgustikku, et jõuda klientidele geograafiliselt lähemale. Kuid see esitab kõrgeid nõudmisi partnerite suutlikkusele fraktsioone eraldada. „On oluline, et meie koostööpartneritel oleks see võimekus olemas, sest kõrge ja ühtlase kvaliteediga taaskasutatud materjali kättesaadavuse tagamine ongi praeguse aja suurim väljakutse“, ütleb Dag Eirik.
Taaskasutuse käigus sorteeritakse Nordic Plastic Recyclingus taaskasutatav materjal kahe eraldi tootmisliini abil kaheks eri fraktsiooniks. „Materjali, mis on piisavalt kvaliteetne taaskasutamiseks meie rotovormitud toodete valmistamisel, töötleme eraldi omaette liinil. Teises fraktsioonis satuvad väljapraagitud tooted muudesse taaskasutatavatesse materjalidesse, mille puhul saame rakendada muid tootmismeetodeid. Loomulikult on meil kvaliteedile kõrged nõudmised ning kontrollime pidevalt taaskasutatud materjali kvaliteeti, enne kui see uuesti tootmisse läheb“.

KESTLIKKUS KUI LÄBIV MÕTTEVIIS

Tulevikus ei rahuldu kliendid sellega, et ostetav toode on valmistatud 100% taaskasutatavast materjalist. Nad tahavad olla ühtlasi veendunud, et taaskasutus jätkub ka siis, kui toote kasutusiga on läbi saanud. „Nad tahavad olla kindlad, et meie tootjatena võtame kasutatud tooted tagasi ja need lähevad uuesti ringlusse. Kliendid ootavad, et lõpetame ringi“, ütleb Dag Eirik ja jätkab:
„Meile tootjana on oluline etendada kogu toote elutsüklis aktiivset osa ja pidada kestlikkust silmas kõiges, mida me teeme - disainist tootmise ja taaskasutuseni. ELi uute keskkonnadirektiivide jõustumisega tuleb tootjavastutus ühe teravamalt esile ning siis oleme tänu tegevusele Nordic Plastic Recyclingus täielikult esirinnas”.
 

NORDIC PLASTIC RECYCLING

Nordic Plastic Recycling on tööstusettevõte, kes edendab ringmajandust, töötades välja kestlikke lahendusi plasti ringlussevõtuks ja taaskasutuseks. Ettevõtmise kaudu saab turg tagastada kasutusest kõrvaldatud tooted ringlussevõtuks ja Põhjamaade plastitootjad saavad võimaluse tagastada oma tootmisjäätmed. Samuti aitab ettevõtmine tänu suuremale ressursitõhususele ja väiksemale tooraineammutamisele vähendada keskkonnamõju.  Nordic Plastic Recycling AS asutati 2016. aasta lõpus.