Arvon luominen kiertotalouden myötä

Muoviteollisuuden toimijana vastuullamme on huolehtia materiaalin kierrättämisestä ja ilmastovaikutustemme minimoimisesta. Huomioimme kestävän kehityksen kaikilla osa-alueilla, ja siihen liittyvä työ on luonnollinen osa arkea niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Kun teemme aktiivista ja laaja-alaista työtä kestävän kehityksen eteen, luomme pitkäkestoista kasvua ja lisäarvoa kaikille tuotteitamme käyttäville, etenkin tuleville sukupolville.

Työ pohjautuu konserninlaajuiseen kestävän kehityksen käytäntöön. Tämä käytäntö puolestaan perustuu kymmenestä periaatteesta koostuvaan YK:n Global Compact -sopimukseen. Periaatteiden taustalla ovat YK:n ihmisoikeuksien julistus, ILO:n työelämän perusoikeuksia koskevat sopimukset, Rion julistus ja YK:n korruption vastainen yleissopimus.

Kestävän kehityksen työn painopisteet:


•    Ilmastopäästöt
•    Energian käyttäminen ja energiamuodot
•    Materiaalien käyttäminen
•    Jätteenkäsittely
•    Työnantajabrändäys
•    Laatu
•    Taloudellinen tulos
 

Kestävästä kehityksestä raportoiminen

XANO-konsernin yhteistä kestävän kehityksen työtä on esitelty vuosiraporteissa vuodesta 2017 alkaen. Konserniyritysten kestävän kehityksen toiminnasta haluttiin kattava kokonaiskuva. Näinpä konserni laati keskitetyn kestävän kehityksen käytännön, jonka kaikki yksiköt ottivat käyttöön. Vuonna 2018 konsernin hallitus hyväksyi kestävän kehityksen strategian, joka muodostaa yleiset suuntaviivat työlle tulevaisuudessa. Lisäksi valikoiduille osa-alueille määriteltiin erinäisiä parannustavoitteita ympäristöä ja henkilöstöä koskien. Lue lisää XANO:n vuosittaisesta kestävän kehityksen raportista. 
 

Muovi on parasta elinkaaren ja ympäristön kannalta!

Ramboll teki WSP:n tarkistaman riippumattoman elinkaarianalyysin, jossa arvioitiin tuotteidemme ympäristövaikutukset raaka-ainetasolta jätteisiin asti. Vertailuun otettiin tuotteita, jotka oli valmistettu polyeteenistä, ruostumattomasta teräksestä sekä lasikuidusta. Tulos osoitti selvästi, että vertailussa muihin materiaaleihin nähden muovilla (polyeteenillä) on vähiten vaikutusta ilmastoon ja että se on paras vaihtoehto ympäristönäkökulmasta tarkasteltuna.

Lue raportti

Cipax vie kestävän kehityksen uudelle tasolle

CIPAX VIE KESTÄVÄN KEHITYKSEN UUDELLE TASOLLE: KÄYTÄMME 100-PROSENTTISESTI KIERRÄTETTYÄ POLYETEENIÄ VAKIOTUOTTEIDEMME VALMISTUKSEEN

Lue koko tarina

KIERTOTALOUTTA KÄYTÄNNÖSSÄ

”Nordic Plastic Recyclingin kautta voimme ottaa vastuun tuotteidemme kierrätyksestä. Pitkän aikavälin tavoite on tarjota kaikille asiakkaillemme kiertotalousratkaisu”, sanoo Dag Eirik Thomassen, Cipax Norjan toimitusjohtaja.

Lue lisää