Cipax vie kestävän kehityksen uudelle tasolle

CIPAX VIE KESTÄVÄN KEHITYKSEN UUDELLE TASOLLE: KÄYTÄMME 100-PROSENTTISESTI KIERRÄTETTYÄ POLYETEENIÄ VAKIOTUOTTEIDEMME VALMISTUKSEEN

Vastuullisuuden kannalta tärkeimpiä asioita ovat materiaalien käyttäminen ja jätteenkäsittely. Prosessimme tukevat kiertokulkuajattelua, jossa luonnonvarojen käyttöä minimoidaan kierrättämällä materiaaleja ja käyttämällä niitä uusissa tuotteissa. Näin raaka-aineiden kulutus vähenee, kuin myös jätteen määrä.

Laitteisiin ja tietotaitoon tekemiemme investointien tarkoitus on auttaa meitä kierrättämään jätemateriaali uudeksi muoviraaka-aineeksi, jota voimme käyttää omaan valmistukseen. Olemme myös olleet jo vuosia mukana edistämässä Nordic Plastic Recycling (NPR)  hankkeen tavoitteita. Riittävän hyvää kierrätysmateriaalia on edelleen huonosti saatavilla, joten haluamme panostaa omiin kierrätyslaitteistoihimme materiaalin saatavuuden turvaamiseksi.

Eräs osoitus jatkuvasta vastuullisuustyöstämme on se, miten valmistamme kaikki maanalaisten CPX-säiliöiden korotuskaulukset 100-prosenttisesti kierrätetystä polyeteenistä. Materiaalin ominaisuudet ovat niin hyvät, ettei meidän tarvitse tinkiä tuotteiden laadusta lainkaan. Tämä on ensimmäinen kokonaan kierrätetystä materiaalista valmistettava CPX-vakiotuote. Lisäämme uusia tuotteita valikoimiin sitä mukaa, kun kierrätysmateriaalin saatavuus paranee. Kierrätysmateriaalia on käytetty menestyksekkäästi monissa asiakasprojekteissa jo useiden vuosien ajan.
 

MUOVIN KIERRÄTYKSESTÄ SAATAVA ARVO

1 kg uutta polyeteeniä (PE) tuottaa lähes 2 kg hiilidioksidipäästöjä muovituotevalmistuksessa. Kun materiaali kierrätetään ja käytetään uudelleen, päästöjen määrä vähenee noin puoleen.

Älykkäitä tuotantomenetelmiä käyttämällä voimme vähentää materiaalimääriä ja parantaa energiatehokkuutta. Jos tuotteet lisäksi suunnitellaan siten, että ne on helppo kerätä, lajitella ja kierrättää, voidaan kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärää vähentää entisestään.