KIERTOTALOUTTA KÄYTÄNNÖSSÄ

KIERTOTALOUTTA KÄYTÄNNÖSSÄ

”Nordic Plastic Recyclingin kautta voimme ottaa vastuun tuotteidemme kierrätyksestä. Pitkän aikavälin tavoite on tarjota kaikille asiakkaillemme kiertotalousratkaisu”, sanoo Dag Eirik Thomassen, Cipax Norjan toimitusjohtaja.

 

TUOTTAJAN VASTUU

Vuonna 2016 Cipax lähti mukaan osakkaaksi norjalaiseen yhteistyöprojektiin, jota markkinoidaan nyt nimellä Nordic Plastic Recycling. Alan kollegoiden kanssa toteutettava projekti painottuu kierrätykseen luovutettavien tuotteiden käsittelyyn ja muovimateriaalin kierrätyksen lisäämiseen. Cipaxin tapauksessa toimet kohdistuivat aluksi yrityksen valmistamiin ja markkinoimiin Pioner- ja Steady-veneisiin, joiden elinkaari oli tullut loppuunsa.
”Otamme koko arvoketjun haltuumme. Se on vastuumme tuottajina, ja osa kestävään kehitykseen liittyvää työtä pitkällä aikavälillä. Tuotteemme ovat 100-prosenttisen kierrätettäviä, mutta niiden vastaanottoon ja kierrätykseen tarvittava infrastruktuuri, tekniikka ja osaaminen eivät ole vielä valmiita. Nordic Plastic Recycling muuttaa tämän jatkossa”, Dag Eirik toteaa.

VENEIDEN LUOVUTUS KIERRÄTYKSEEN

Veneen jättäminen kierrätettäväksi on tehtävä helpoksi asiakkaalle. Cipax pyrkiikin laajentamaan kumppaniverkostoaan ja näin lähentymään asiakkaitaan maantieteellisesti. Kumppaneilta edellytetään kuitenkin paljon, mitä lajitteluun tulee. ”On tärkeää, että yhteistyökumppaneilla on tarvittava osaaminen, sillä haastavinta on saada tasalaatuista kierrätettävää materiaalia”, sanoo Dag Eirik.
Nordic Plastic Recyclingin kierrätysprosessissa kierrätysmateriaali lajitellaan kahteen osaan, joilla on erilliset tuotantolinjat. ”Yksi linja on varattu materiaalille, joka on riittävän laadukasta käytettäväksi uudelleen rotaatiovalettujen tuotteiden tuotannossa. Toinen on tarkoitettu käytöstä poistettujen tuotteiden muille kierrätysmateriaaleille, joita voidaan käyttää muussa tuotannossa. Laatuvaatimuksemme ovat luonnollisesti korkeat. Testaamme kierrätysmateriaalia monipuolisesti, ennen kuin se siirretään takaisin tuotantoon”.

KESTÄVYYSAJATTELU MUKANA KAIKESSA

Asiakkaille ei tulevaisuudessa riitä se, että heidän ostamansa tuote on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista. He haluavat myös tietää, että tuotteen kiertokulku jatkuu, kun sen elinkaari on tullut päätökseensä. ”Asiakkaat haluavat varmuuden siitä, että me tuottajat otamme käytetyt tavarat takaisin ja palautamme ne hyötykäyttöön. Asiakkaat odottavat meidän sulkevan ympyrän”, sanoo Dag Eirik ja jatkaa:
”Meille tuottajina on tärkeää, että olemme aktiivisia tuotteen koko elinkaaren ajan ja että huomioimme kestävän kehityksen kaikessa tekemisessämme – suunnittelusta tuotantoon ja kierrätystuotteen vastaanottoon. EU:n uusien ympäristödirektiivien voimaantulon myötä tuottajavastuu kiristyy jatkossa entisestään. Nordic Plastic Recyclingin myötä olemme saaneet asemoitua itsemme aivan kehityksen etulinjaan.”
 

NORDIC PLASTIC RECYCLING LYHYESTI

Nordic Plastic Recycling on teollisuuden toimija, joka edistää kiertotaloutta kehittämällä kestäviä ratkaisuja muovimateriaalien kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön. Organisaation avulla käytöstä poistettuja tuotteita voidaan palauttaa kierrätykseen, ja pohjoismaiset muovialan toimijat voivat palauttaa omasta tuotannostaan aiheutuneet jätteet. Organisaatio keventää ympäristövaikutuksia myös parantamalla resurssitehokkuutta ja vähentämällä raaka-aineiden tuotantoa. Nordic Plastic Recycling AS perustettiin vuoden 2016 lopussa.