SIRKULÆR ØKONOMI I PRAKSIS

«Gjennom Nordic Plastic Recycling tar vi ansvar for gjenvinning av produktene våre. Det langsiktige målet er å kunne tilby alle våre kunder sirkulær økonomi i praksis», sier Dag Eirik Thomassen, som er adm. dir. for Cipax i Norge.

 

PRODUSENTANSVAR

Cipax gikk i 2016 inn som deleier i et norsk samarbeidsprosjekt som nå markedsføres under navnet Nordic Plastic Recycling. Virksomheten drives sammen med bransjekolleger, og har som mål å håndtere retur av de involverte bedriftenes egne produkter og øke gjenvinningen av plastmateriale. For Cipax’ del handler det først og fremst om å håndtere de båtene som selskapet produserer og markedsfører under varemerkene Pioner og Steady by Pioner, når disse har nådd slutten av sin levetid.
«Vi skal ta kontroll over hele verdikjeden, det er vårt ansvar som produsent og også en del i vårt langsiktige bærekraftarbeid. Produktene våre er 100 prosent resirkulerbare, men infrastrukturen, teknologien og kunnskapen for å ta imot og gjenvinne dem er ikke på plass i dag. Gjennom Nordic Plastic Recycling skal vi endre på det», sier Dag Eirik.

RETUR AV BÅTER

Det skal være enkelt for kunden å levere inn båten sin til gjenvinning, og derfor arbeider Cipax med å utvide nettverket av samarbeidspartnere for å komme nærmere kundene rent geografisk. Men det stilles høye krav til disse partnernes evne til å sortere ut i riktig fraksjoner.» Det er viktig at den kompetansen finnes hos samarbeidspartnerne våre, for den største utfordringen i dag er tilgangen til gjenvunnet materiale i en høy og jevn kvalitet», forteller Dag Eirik.
Under gjenvinningsprosessen hos Nordic Plastic Recycling sorteres det innleverte materialet i to forskjellige fraksjoner med separate produksjonslinjer. «Det materialet som holder en så høy kvalitet at vi kan bruke det på nytt i vår egen produksjon av rotasjonsstøpte produkter, har en egen isolert linje. I fraksjon nummer to havner utrangerte produkter i andre resirkulerbare materialer som vi kan bruke til andre produksjonsmetoder. Selvfølgelig stiller vi svært høye krav til kvaliteten og gjennomfører løpende kvalitetstester på det gjenvunne materialet før det kan gå i produksjon av nye produkter».

BÆREKRAFTTENKNING I ALT VI GJØR

Fremtidens kunder kommer ikke til å nøye seg med at det produktet de kjøper er fremstilt av et materiale som er 100 prosent resirkulerbart. De ønsker også å kjenne prosessen etter at produktet har nådd slutten av sin levetid. «De vil kjenne seg trygge på at kasserte artikler tas tilbake av oss produsenter og går inn i kretsløpet på nytt. Kundene forventer at vi skal slutte sirkelen», sier Dag Eirik og fortsetter:
«Det er viktig for oss som produsent å spille en aktiv rolle i hele produktets livssyklus og tenke bærekraft inn i alt vi gjør – fra produktdesign til produksjon og retur. Etter hvert som nye miljødirektiver fra EU trer i kraft, kommer produsentansvaret til å skjerpes ytterligere, og da har vi, via aktivitetene innen Nordic Plastic Recycling, posisjonert oss i absolutt forkant».

OM NORDIC PLASTIC RECYCLING

Nordic Plastic Recycling er en industriell aktør som fremmer den sirkulære økonomien gjennom å utvikle bærekraftige løsninger for gjenvinning og gjenbruk av plastmateriale. Gjennom etableringen kan markedet returnere utrangerte produkter til gjenvinning, og de nordiske aktørene innen plastindustrien får muligheter til å returnere avfall fra sin egen produksjon. Etableringen kommer også til å bidra til redusert miljøpåvirkning gjennom styrket ressurseffektivitet og redusert råvareutvinning. Nordic Plastic Recycling AS ble grunnlagt i slutten av 2016.