Information angående Coronaviruset, Covid-19

18 mars 2020

Cipax står i dagsläget beredd med god leveransduglighet och kapacitet. Cipax har för närvarande inga leveransproblem pga. Coronaviruset.

Coronaviruset, Covid-19, härjar i världen och är klassat som en pandemi.
Läget blir alltmer allvarligt och marknadsläget är mycket osäkert och oförutsägbart.

Cipax följer regeringens och Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer både på lokal och global nivå och bedömer och hanterar uppkomna risker fortlöpande.
 
Cipax vidtar alla nödvändiga åtgärder som krävs för att minska effekten av viruset.  
 
Cipax skall i möjligaste mån fortsätta vår produktion och leveranser för att minska virusets påverkan för alla våra parter.

De största eventuella kommande riskfaktorer har vi bedömt är:

Transportmöjligheterna minskar pga. inställd eller nedsatt färjetrafik eller brist på lastbilschaufförer vilket leder till längre leveranstider.

Om många kunder drar tillbaka och minskar på sina order, kommer vi att tvingas anpassa vår verksamhet efter behov, vilket leder till lägre kapacitet.

Om någon förutsättning ändras eller nya uppkommer kommer detta att informeras fortlöpande.

Skebobruk 2020-03-23

Lars-Erik Andersson
VD för Cipax AB