Ledande inom rotationsgjutning i Norden och Baltikum

Cipax utvecklar, tillverkar och säljer produkter i form av komponenter och system genom rotationsgjutning i miljövänliga material. Rotationsgjutning karaktäriseras av kostnadseffektivitet även vid mindre serier genom låga verktygskostnader och flexibel produktion.

Gruppen omfattar fyra enheter, alla med egna utvecklings- och säljorganisationer. Vi bistår med allt från projektledning, utveckling, tillverkning, montering till leverans, där vi i varje steg bistår med vår kompetens.

Genom lång erfarenhet i branschen och nära samarbete med ledande industriföretag har vi erhållit förtroende som samarbetspartner med leveranser till ledande företag i Norra Europa.