Plast är bäst ur ett livscykel- och miljöperspektiv!

15 januari 2020

Cipax har genomfört en oberoende och granskad undersökning med rapport angående våra produkters livscykelanalys.

Ramboll har genomfört en oberoende livscykelanalys som granskats av WSP där våra produkters miljöpåverkan från råmaterial till avfall kontrolleras. Produkter tillverkade i polyeten-plast, rostfritt stål samt glasfiber jämfördes.

Resultatet visade tydligt att polyeten har lägst påverkan på klimatet och miljön.

Läs mer »