Maa-alused septikud

Septik on sageli esimene puhastusetapp omakanalisatsioonis ehk kinnistu kanalisatsioonis, mis ei ole ühendatud üldise kanalisatsiooniga ning kus kinnistu omanik vastutab olmereovee puhastamise eest, enne kui see looduslikku ringlusse suunatakse. Septik on maa-alune mahuti, mille ülesanne on eraldada ja koguda reoveesette kujul suuremaid osakesi, et järgnevates puhastusetappides ei tekiks ummistusi ja seal jätkuks vee puhastamine.

Pakume laias valikus erineva suurusega septikuid, et igale vajadusele oleks sobiv variant. Iga kinnistu puhul on tingimused erinevad ja seda arvesse võttes oleme välja töötanud paindliku valiku.

  • Madala profiiliga
  • Ringlussevõetavad
  • Tugevad ja vastupidavad
  • Paindlikud
  • Tõhus sette eraldamine/puhastamine

Loe rohkem +

CPX septikute eelised

Septikud on madala profiiliga

See lihtsustab mahuka septiku transportimist ning septikut pole vaja sügavale maa sisse kaevata, mis muudab paigaldamise kiiremaks ja odavamaks. Madala profiiliga septik on eriti kasulik siis, kui kaevetööde käigus on oht vastu kive põrkuda.

Ringlussevõetavad septikud

Kõik CPX septikud on valmistatud vananemiskindlast polüetüleenist, mis on täielikult taaskasutatav ja tagab ringkasutuse. Septiku materjalist ei eraldu ega leki selle eluea jooksul midagi välja, nii et lisaks tõhusale reoveepuhastusele ei mõjuta septik ka pinnast, kuhu see paigutatud on.

Tugevad ja vastupidavad septikud

Disain ja materjal on välja töötatud funktsionaalsuses ja kvaliteedis kompromisse tegemata ning mõeldud põhjamaistesse tingimustesse. Septikud on isekandvad, mistõttu neid saab kasutada ka maa peal maa sisse kaevamata. See on võimalik ainult stabiilsete paakidega. Ka 3-meetrine matmissügavus näitab septikute vastupidavust ning tagab, et need töötavad ohutult väga pikka aega.

Paindlikud septikud

Lisaks erineva suurusega septikutele on meil maksimaalse paindlikkuse tagamiseks ka kohandanud detailid ja süsteemid. 0–3 meetrine matmissügavus võimaldab katta enamikku vajadusi, olenemata sellest, kas krundil on järsk kalle või et seal asub kelder. Sisselaske- ja väljalaskeava võib septiku paigaldamise lihtsustamiseks olla nii lühikesel küljel kui ka pikal küljel. Septikud on saadaval pumba ja pumbakaevuga ning ilma, et pakkuda igale tingimusele vastavat valikut. 

Tõhus sette eraldamine/puhastamine

Soovime saavutada paremaid tulemusi kui reoveepuhastuse piirväärtused ning püüdleme ettevõtte ja tööstusena parima puhastamise poole ilma lisakulude ja keerulisuseta. Meie septikutel on väga tõhus, kuni 0,11 grammine, sette eemaldamise võime. 

Septik või kolmekambriline kaev?

Mõisted septik ja kolmekambriline settekaev tähendavad tavaliselt sama ning mõiste „kolmekambriline settekaev“ tähendab, et see on kolmeks kambriks jagatud septik, kus vesi voolab aeglaselt, nii et sete jääb paaki. Meie lihtsaim septik on kahekambriline ja väiksema mahuga ning üldiselt täiesti piisav ainult hallvee puhastamiseks (vanni-, duši-, pesuvesi). Kanalisatsioon, mis hõlmab ka tualetti, vajab aga kolmekambrilise septiku näol veidi suuremat versiooni. 

Septiku valik

Septiku valimisel tuleb arvesse võtta iga kinnistu tingimusi. Sobivat valikut tehes tasub tingimusi analüüsida ja nõuandeid järgida.

Reovee tüüp

Elamu reovesi jaguneb kaheks: must- ja hallveeks, ning reovee tüüp mõjutab septiku valikut. Erinevus seisneb selles, et mustvesi sisaldab ka tualetist tulevat reovett ning hallvesi on ainult vanni-, duši- ja pesuvesi.

Septiku suurus

Septiku suuruse valiku põhireegel on, et kuni 5-liikmeline majapidamine vajab reovee jaoks veidi üle 2000 liitrist septikut, mis sisaldab kogu reovett (mustvesi+hallvesi) tavalisel kaitsetasemel, kuid käimlaveeta hallvee puhul piisab 1000 liitrisest septikust. Soovitame seda miinimumnõudena võtta ning eelistada võimalusel nii suurt septikut kui võimalik. See on vajalik, et vältida suure kasutuse korral ülekoormust ja luua tulevikuvajaduste jaoks varu. Suurema mahutavusega septikut peab harvemini tühjendama ja kui tühjendamist teostatakse vastavalt tegelikele vajadustele, võite olla kindel, et investeering suuremasse septikusse tasub end pikemas perspektiivis ära nii majanduslikus mõttes kui ka keskkonna suhtes. Mõelge pikas perspektiivis, see tasub end ära.

Septiku paigaldamine

Soovitame septiku sobivaima asukoha valimiseks oma kinnistul asjatundjatelt nõu küsida. Ettevõtetel või konsultantidel on väärtuslikud kogemused ja plaanid, mis võtavad arvesse asjaolusid nagu tühjendamine, vee lähedus ja maapinna kalle. 

Septiku kasutamine

Ärge visake tualetti prügi ja esemeid, mis võivad kanalisatsiooni ummistada. Kanalisatsiooni ei tohi valada kemikaale ja suurtes kogustes rasva, kuna need võivad häirida septiku tööd. Peale nimetatud üldiste piirangute ei pea kasutamisel midagi erilist arvesse võtma. Tutvuge ka kasutamise ja hooldusega!

Septiku kasutamine ja hooldus

Septikut tuleb imurautoga regulaarselt settest tühjendada ja samal ajal tuleb kontrollida kõiki kambreid. Õige koormuse korral peaks esimeses kambris olema ainult pinnasetted ja 2. või 3. kambris äärmisel juhul väike kogus põhjasetted. CPX septikul on suur luuk, mis hõlbustab tühjendamist ja kõigi kambrite kontrollimist. Septiku kasutamisele võtmisel või tühjendamisel tuleb septik esmalt täita veega, et tagada nõuetekohane puhastamine.

Septiku turvalisus

Meie septikud on varustatud lastekindla kaanega, mida ei saa ilma tööriistadeta avada. Kaas on tehtud nii, et sellest ei ole võimalik läbi astuda, kuid sellest ei tohi sõiduautoga või muu raske sõidukiga üle sõita. Ärge kunagi laskuge alla töötava septiku juurde!

Kuidas septik töötab?

CPX septik on ehitatud eriti pika vooluteega, kus reovesi liigub aeglaselt, nii et osakesed kogunevad settena. Septiku esimene kamber, kuhu reovesi elamust siseneb, on ka suurim ja selles moodustub pinnasete, mis seisva vee puhul vajub ja muutub seejärel põhjasetteks. Järgmised kambrid on väiksema suurusega ja vesi liigub kambrite vahel sobival kõrgusel, et tagada parim puhastamine ja sette ladustamine. Viimases kambris on väljalaskeava ja võimalus paigutada pump, juhul kui puudub isevool või kui soovite kontrollida järgneva infiltratsiooni kogust, mis võib selle töötlemisetapi puhul kasuks tulla. 

Septiku sertifitseerimine

Euroopa nõuete kohaselt peavad septikud peavad olema CE-märgisega ning kontrollitud, katsetatud ja dokumenteeritud standardi EN12566: „Reoveepuhastusseadmed kuni 50PE, tehases valmistatud septikud“ alusel. Kõik CPX septikud on märgistatud CE-märgisega koostöös Rootsi uurimisinstituudi RISE-ga (endine SP).

 

Peida kirjeldus -

Müüja
Mait Kompus
Müügiesindaja CPX tooted
Maa-alused mahutid

Tooted

6 Tooted
Sorteerima: