Maa-alused mahutid

CPX kinniseid kanalisatsiooni-, joogivee- ja kastmisveepaake on erinevates suurustes alates 1250 liitrist kuni 6000 liitrini. Paake saab kasutada nii maa alla kui maapinnale paigaldatuna. Kõikidele paakidele lisandub lastekindel rohelist värvi kaas, mis sulandub ümbrusega. 
CPX kinniseid paake võib kasutada normaalse üldtasemega või kõrge tasemega kaitsevööndis asuva WC-heitvee (reovee) jaoks. Heitvesi koguneb kinnisesse paaki ja mitte midagi ei imbu ega satu maapinda. 
Kõik paagid ning rohelised kaaned on saanud SP (RISE) tunnistuse, mis kinnitab, et nad vastavad Euroopa nõuetele. Kõikidele CPX paakidele on võimalik soovi korral lisada ühendusi, taseme anduri ning erinevate kõrgustega kõrgendavaid kaelu. Kuna CPX kinnised paagid on toodetud FC (Food Contact) tunnustatud ja Normpacki märgistusega materjalidest, võib neid paake kasutada ka vihmavee- või joogivee hoiustamiseks.

  • Madalad tooted
  • Taaskasutatavad
  • Tugevad ja vastupidavad

Loe rohkem +

Madalad tooted 

Meie 3000-, 4000-, 5000- ja 6000-liitrised kinnised paagid on väga madalad. Seetõttu on nende transport optimaalne ning paaki pole vaja väga sügavale kaevata, mis muudab paigaldamise kiiremaks ja odavamaks. Madal paak võib osutuda heaks lahenduseks eriti juhtudel, kui kaevamisel on oht sattuda kivipinnasele. 

Taaskasutatavad

Kõik CPX kinnised paagid on toodetud rotatsioonivalu meetodil ja vastupidavast materjalist PE (polüetüleen), mis on 100-protsendiliselt taaskasutatav ja võimaldab ringkasutust. Samuti ei erita materjal oma eluajal ise midagi, seega peale positiivse funktsiooni ehk heitvee kogumise ei avalda paak mõju maapinnale, kuhu see paigaldatakse. 

Tugevad ja vastupidavad 

Nii konstruktsioon kui ka materjal on toodetud põhjamaiseid olusid silmas pidades, tegemata järeleandmisi funktsioonis ja kvaliteedis. Paagid on universaalsed, mistõttu võib neid kasutada isegi maa peal. See on võimalik vaid stabiilsete paakide puhul. Samuti annab maasse kaevamise sügavus (tervelt 2 m) otsese tõestuse, kui tugevad need paagid on, ning et nad võimaldavad kindla funktsioneerimise väga kauaks ajaks.    

Kinnise paagi valimine

Iga kinnistu võimalused on erinevad ning oleme oma laia valikuga sellest lähtunud. 
Paaki valides tuleb lähtuda igale kinnistule iseloomulikest unikaalsetest tingimustest. Tasub tähelepanelikult uurida ja teha oma valik pärast nõustamist. Paagi suurus sõltub täiesti sellest, kui palju seda kasutatakse ning kui tihti on seda vaja tühjendada. Sageli on kõige otstarbekam valida suur paak, sest sellega on hõlpsam ja see säästab pikemas perspektiivis raha.  

Reovee tüüp  

Kinnistutel on kahte tüüpi kanalisatsiooni - reovee ja hallvee ehk olmevee oma. Paagivaliku otsustab see, kumb neist on aktuaalne. Erinevus seisneb selles, et reovee hulka kuulub ka tualetipoti kanalisatsioon (+WC), olmevees ehk hallvees on ainult vanni-, duši- ja pesuvesi. Pange tähele, et erinevate omavalitsuste reeglistikud võivad erineda, seega kontrollige alati järele, millised reeglid Teie omavalitsusüksuses kehtivad.

Kaitsetase 

Iga kinnistu/asukoht klassifitseeritakse vastavalt kaitsevööndi tasemele, mida mõjutavad veekogude ja põhjavee lähedus. Rootsis on kaks taset: normaalne üldtase ja kõrge kaitsetase. Soovitame enne kanalisatsioonisüsteemi ehitamist eelnevalt õige tase kindlaks teha.  

Kinniste paakide asukoht

Paak tuleb paigaldada majast langeva nurga all. Tuleb mõelda ka sellele, et imuauto pääseks kerge vaevaga tühjendama.

Kinniste paakide hooldus ja käitamine

Paaki tuleb korrapäraselt tühjendada, samal ajal tuleb paak üle kontrollida. Taseme anduri võib hankida lisana, see võib anda märku, millal on aeg paaki tühjendada.

Kinniste paakide ohutus    

Meie kinnised paagid tarnitakse koos lastekindla kaanega, mida pole võimalik avada ilma tööriistade abita. Kaas on kujundatud nii, et sellest pole võimalik läbi kukkuda, kuid selle peale ei saa auto ega ühegi teise raskema sõidukiga sõita. Ärge kunagi sisenege paaki, kui see on juba kasutusele võetud!   

 

CPX Kastmiskomplekt vihmavee jaoks

Meie kastmiskomplekti kuulub ka kinnine paak, mis võimaldab vihmavett koguda ja kasutada. See on jätkusuutlik lahendus, et mitte kastmiseks kasutada puhastatud joogivett, ja kasta saab ka siis, kui kehtib kastmiskeeld. 
Kastmiskomplekti kuuluvad uputatav pump, sissevooluava filter ning kaks sisse ehitatud Gardena liitmikuga rohelist kaant.  Vihmaveekomplekti võib olemasoleva paagi külge paigaldada ka hiljem.
Kastmiskomplekti leiate maasse kaevatavate paakide lisade alt. 

CPX-bevattningskit.png

Peida kirjeldus -

Müüja
Mait Kompus
Müügiesindaja CPX tooted
Maa-alused mahutid

Tooted

11 Tooted
Sorteerima: