Säkerhetsinvallningar

Säkerhetsinvallningar används för att förhindra läckage även om behållaren eller tanken inuti skulle läcka. Speciellt viktigt vid lagring av kemikalier. Säkerhetsinvallningarna tillverkas som standard i naturellt polyeten. Polyeten kännetecknas av dess goda beständighet mot såväl sura som basiska vätskor och goda korrosionsbeständighet, se vidare beständighetslistan.

Dokument

Produkter

15 Produkter
Sortera efter: