Information om redovisning av klimatpåverkan på CPX-produkter.

 

Bakgrund

Vår model för beräkning av koldioxidavtryck har tagits fram av Sweco på uppdrag av oss och våra systerföretag. Beräkningsmodellens systemgränser omfattar vagga-till-grind. För den svenska marknaden innebär detta fram till att produkten lämnar vårt lager i Skebobruk. 

Så har vi räknat

I modellen kan läggas in upp till fyra ingående material/komponenter, transportslag och transportavstånd till tillverkningssite för dessa samt tillverkningsprocess inkl. enhet per produktalternativ.

Klimatpåverkan beräknas genom att emissionsfaktorer för respektive material (utvinning, transport och vidareförädling ingår), transport och tillverkningsprocess summeras. Emissionsfaktorer för material har hämtas från Ecoinvent – v.3 samt Trafikverkets klimatkalkyl. Övriga emissionsfaktorer (transporter, tillverkningsprocesser och elmixar) är från Ecoinvent. Energiåtgången för respektive av våra egna produktionssiter är hämtade från affärssystem och energifakturor och landspecifik elmix har använts för tillverkning/produktion i det land där förädlingen äger rum.

Osäkerheter

Modellen bygger på generiska emissionsdata och kan på så vis resultatmässigt skilja sig åt om jämförelse görs med leverantörsspecifika data, t.ex. EPD.

Validering av modell

Sweco har genomfört interngranskning samt validerat genom att använda emissionsfaktorer från erkända källor och även jämfört mot en tidigare LCA-beräkning gjord av Ramboll på en av våra produkter. 

Förbättringsmöjligheter

Vi arbetar hela tiden för att ligga i framkant med vårt hållbarhetsarbete. Tack vare en grundläggande förståelse och stort engagemang bland medarbetarna kan vi sätta ambitiösa mål. Vår långsiktiga målsättning är att all miljöpåverkan ska minimeras genom att vi gör aktiva hållbara val av material, processer och transporter.

Vi kommer att arbeta med att förfina våra beräkningar med mer exakta ingångsvärden i takt med att vi får tillgång till dessa. Vi arbetar kontinuerligt med att hämta in data från leverantörer och förbättra våra interna mätmetoder.