CPX Slamavskiljare - två nya storlekar

Till vårt sortiment av slamavskiljare adderar vi nu två nya storlekar med våtvolym 3200 respektive 4200 liter. Dessa kompletterar sortimentet för hållbara avlopp.  

De nya slamavskiljarna är utvecklade efter samma populära koncept som alla våra CPX nedgrävningsbara tankar vilket innebär att de är lågbyggda, robusta och har ett flexibelt nedgrävningsdjup. Vi har verifierat ett nedgrävningsdjup på hela 3m vilket om något är ett bevis på deras tålighet.  

Att slamavskiljarna dessutom är optimerade för effektiv transport och är helt återvinningsbara utöver optimal rening av avloppsvatten är ytterligare framsteg för vårt hållbarhetsarbete.  

Det återstår endast detaljer med certifieringen innan vi tar emot order.  

Var beredda – vi räknar med stort intresse.