Beholdere og tanker

Vi har et bredt sortiment av tanker og beholdere for ulike formål. Disse kan være åpne, sluttede, sylindriske, rektangulære og med platt eller konisk bunn.

CPX-beholderer og -tanker produseres først fremst i PE og PP. De brukes blant annet til lagring, blanding og dosering både av sure og basiske væsker. Se også bestandighetslisten.

Les mer +

Vi leverer til VA/VVS, prosessindustrien, legemiddelindustrien, næringsmiddelindustrien og den kjemiske industrien.

Beholderne er fugefrie og enkle å rengjøre. Bare gjenvinnbare materialer brukes. Produktene takler temperaturer fra ca. -30 til +50 °C.

Skjul beskrivelse -

Dokument