Responsive image
Responsive image

Sterk utviklingspartner innen rotasjonsstøpte produkter

Vi har ressursene som kreves for å være en langsiktig samarbeidspartner innen alt fra drift av prosjekter, konstruksjon av så vel produkter som verktøy, produksjon, etterbearbeiding, montering til logistikkløsning.

Cipax samarbeider med kunder i en rekke bransjer, som f.eks. kommersielle kjøretøyer, infrastruktur, kjemisk, medisin, næringsmiddel, møbler og materialhåndtering. Det innebærer at vi har solid kunnskap og erfaring til å påta oss og drive prosjekter i ulike størrelser, uavhengig av bransje.

Ved å involvere Cipax tidlig i et prosjekt kan du dra nytte av oss i din utvikling og konstruksjon av produkter. Alt for å finne den beste løsningen. Vi står godt rustet for fremtiden og for langsiktige kundeforpliktelser, og gjennomfører løpende investeringer i så vel prosess som i ny maskinteknikk.