Rotasjonsstøping – stabile produkter uten innebygd stress

 

Rotasjonsstøping er en kostnadseffektiv produksjonsteknikk der vi støper plastprodukter i en støpeform av stål eller aluminium. Produktene støpes i ett stykke uten skjøter og blir frie for innebygde spenninger samt utnytter råmaterialet ved at godstykkelse og ønsket holdfasthet kan tilpasses optimalt. Det ferdige produktet blir svært robust og slagfast. Det vanligste råmaterialet er polyeten (PE), en termoplast med mange gode egenskaper. Utmerket kjemikaliebestandighet, ubetydelig fuktabsorpsjon og høy elastisitet gir polyeten et bredt bruksområde. 

Vi har erfaring med rotasjonsstøping helt siden 50-tallet, og er gjennom et nært samarbeid med kunder og leverandører blitt spesialister og en partner for fremgangsrike prosjekter hele veien fra konstruksjon, produksjon, kvalitetskontroll, etterbearbeiding og ikke minste gode logistikkløsninger. 
 

Når passer rotasjonsstøping?

Rotasjonsstøpte produkter er alltid hulkropper, det vi si at de er bygd om som et skall. Eksempler på produkter og applikasjoner som er egnet: Tanker og beholdere, utemøbler, lamper, kjegler og avsperringer, deksler, rør, sprutbeskyttelse, spa-bad, beskyttelsesbokser, utendørsleker, verktøykasser, bøyer og flytekropper. Du kan lese mer om forskjellige bransjer via lenkene til høyre.
Maskinparken vår kan fremstille produkter i størrelsen fra en håndball opptil ca. 25m3 og med en nominell godstykkelse mellom 3–10 mm. Formen vi støper, har lav investeringskostnad, og derfor passer rotasjonsstøping ved små serier, allerede ved 100 produkter i året og oppover. Tilkoblinger som gjenger og bøssinger kan ofte støpes inn direkte i prosessen, eller så monteres de etterpå i vår monteringsavdeling. 

Et bærekraftig produkt

Råmaterialet som vi utgår fra ved rotasjonsstøping, er plast av høy kvalitet i pulverform som er nøye utprøvd og verifisert av oss. Ut fra produktets krav kan vi veilede også ved materialvalg der basen for råmateriale som oftest er PE (polyeten), PP (polypropylen) eller PA (polyamid). Råmaterialet må ikke forveksles med enklere engangsplast, dette er i stedet plaster med lang levetid som kan gjenvinnes flere ganger.   
Alt spill fra produksjonen vår males ned og gjenvinnes. Vi har stort fokus på bærekraft, det viser vi gjennom vår investering i Nordic Plastic Recycling, et gjenvinningsselskap som skaper forutsetninger for å holde materialet i et lukket kretsløp.
Å være bærekraftig handler selvfølgelig om mye mer enn bare valget av materiale. Vi arbeider med bærekraft i alle ledd og har som mål at all miljøpåvirkning skal minimeres ved at vi foretar aktive bærekraftige valg av materialer, prosesser og transporter. Vi arbeider hele tiden med logistikk og fraktoptimalisering, for eksempel jobber vi allerede i konstruksjonsfasen med at produktene skal være optimalisert for frakt. 
 

Fordeler med rotasjonsstøping

•    Stor frihet ved produktutforming gjør at produktet kan skreddersys for best mulig funksjon og utseende. Metoden tillater kompliserte former med fine detaljer.
•    Rotasjonsstøping er optimalt for fremstilling av hulkropper i små, men også svært store formater (0,1 til 25000 liter). 
•    Produktet fremstilles i ett stykke uten skjøter (sømløst), noe som gir maksimal styrke og gjør at risikoen for sprekker og lekkasje minimeres.
•    Lav verktøykostnad for formverktøy gjør det lønnsomt også ved mindre serier.
•    Mulighet for å bygge inn mange funksjoner som gjenger og bøssinger, gir kostnadseffektive løsninger.
•    Produkter med svært god kjemikalieresistens som dessuten er resirkulerbare.
•    Bredt temperaturområde for bruk –30 ℃ til +60 ℃.
•    Lav vekt i forhold til produktets størrelse. 
•    Korrosjonsfrie produkter.
•    Alternative farger for produktet i henhold til RAL, med stabil innfarging. 
•    Produkter godkjent for kontakt med næringsmidler som drikkevann. 
•    Alle materialene våre er UV-bestandige

«Vi hjelper gjerne kundene våre med å velge den teknologien som er optimal for hvert spesifikke prosjekt»

Ved svært store produktserier og der artikkelens størrelse er mindre enn 2 m, kan produksjonsprosessen formblåsing være et godt alternativ til rotasjonsstøping. Det høyere startkostnaden for et verktøy lønner seg både gjennom høy produksjonskapasitet og svært lang levetid.
Gjennom søsterselskapet Blowtech kan vi også tilby formblåste produkter. Det finnes mange forskjellige aspekter som kan være fordelaktige med hver metode. Vi hjelper dere med rådgivning og valg av metode.