Rotasjonsstøping – stabile produkter uten innebygd stress

Det er mange fordeler ved rotasjonsstøping;

  • Stor frihet ved produktutforming gjør at produktet kan skreddersys.
  • Fordi produktet er i ett stykke uten skjøter, er risikoen for sprekker og lekkasje minimal.
  • Begrensede kostnader på formverktøy gjør det lønnsomt også ved mindre serier.
  • Mulighet til å bygge inn mange funksjoner gir kostnadseffektive løsninger.
  • Materiale med svært god kjemikaliebestandighet som dessuten er gjenvinnbart.
  • Materiale med bredt temperaturområde.
  • Lav vekt i forhold til størrelse på produktet.
  • Korrosjonsfrie produkter.