Lagringstanker

Lagringstanker med god kjemikalie- og korrosjonsbestandighet. Vi tilbyr et høyt servicenivå med korte leveringstider og monterer tilkoblinger og annet tilbehør i henhold til dine spesifikke ønsker. Beholderne brukes bl.a. til blanding, dosering og lagring av så vel sure som basiske væsker. Manneluke 600 mm er standard. Tankene fås for væsker med en egenvekt på opptil 1,85 kg/dm3.

CPX Lagringstanker fås som standard naturelle og svarte. Samtlige produkter er produsert i næringsmiddelgodkjent materiale, og sluttproduktene er testet i henhold til Normpacks regler angående migrasjon.

Dokument
Selger
Thomas Magnussen
Plass- og Salgssjef

Produkter

26 Produkter
Sorter etter: