Slamavskiller

En slamavskiller er ofte det første rensetrinnet for et enkelt avløp, det vil si avløp for en eiendom som ikke er tilkoblet et felles avløp, men der grunneieren i stedet selv er ansvarlig for å rense avløpsvannet fra husholdningen før det føres tilbake til det naturlige kretsløpet. 

En slamavskiller er en nedgravbar tank som har som funksjon å separere og samle opp større partikler i form av slam slik at etterfølgende rensetrinn ikke tettes igjen, men kan rense vannet ytterligere.  

Vi har et bredt utvalg av slamavskillere i forskjellige størrelser for å kunne tilby en optimal variant for alle behov. Hver eiendom har ulike forutsetninger, og det er utgangspunktet for produktutviklingen vår, der vi har kunnet skape et fleksibelt tilbud. 

  • Lavbygde 
  • Resirkulerbare 
  • Robuste og slitesterke 
  • Fleksible 
  • Høy slamavskilling/rensing 
     

Les mer +

Samtlige CPX-slamavskillere har disse fordelene:

 
 
- Lavbygde slamavskillere. 

Dette gjør at transporten av den ruvende slamavskilleren blir optimalisert, samtidig som den ikke trenger å graves ned dypt, noe som gjør selve installasjonen både raskere og billigere. Ikke minst hvis det finnes risiko for å støte på fjellgrunn under graving, kan det gjøre en stor forskjell med en lavbygd slamavskiller.  


- Resirkulerbare slamavskillere. 

Samtlige CPX-slamavskillere er fremstilt i aldringsbestandig PE (polyetylen), som er fullstendig resirkulerbar og som gir sirkulær bruk. Dessuten er det ingenting som vannes ut av materialet eller som forlater slamavskilleren i løpet av dens levetid, så i tillegg til det positive som kommer av rensingen av avløpsvann, så påvirkes ikke grunnen der slamavskilleren plasseres.

 
- Robuste og slitesterke slamavskillere. 

Både konstruksjonen og materialet er utviklet uten å gå på kompromiss med funksjon og kvalitet, og de er utviklet for nordiske forhold. Slamavskillerne er frittbærende, noe som innebærer at de til og med kan brukes over bakken, uten å måtte graves ned. Dette er bare mulig med tanker som er stødige. Også nedgravingsdybden ned til hele 3 m er et direkte bevis på akkurat hvor robuste slamavskillerne er og at de kommer til å gi trygg funksjon i svært lang tid.    


 - Fleksible slamavskillere. 

Vi har ikke bare slamavskillere i forskjellige størrelser, men har tilpasset detaljer og systemer for å oppnå størst mulig fleksibilitet. Nedgravingsdybden på 0–3 m gjør at man kan dekke inn de fleste tilfeller, uansett om det er stor helling på tomten eller om eiendommen har kjeller. Innløp og utløp kan varieres mellom kortside/langside for å gjøre det lettere å plassere slamavskilleren. Slamavskillerne finnes med eller uten pumpe og pumpebrønn for å gi akkurat det omstendighetene krever.  


- Høy slamavskilling/rensegrad 

Ambisjonene våre strekker seg lenger enn grenseverdiene for rensing av avløpsvann, for vi har utfordret oss selv og bransjen til å strebe etter best mulig rensing uten å fordyre eller komplisere. Vi har en svært høy slamavskillingskapasitet helt ned til 0,11 g.   
 

Slamavskiller eller trekammertank? 

Begrepet slamavskiller og trekammertank sikter oftest til det samme, og begrepet trekammertank kommer av at det er en slamavskiller som er oppdelt i nettopp tre kamre for at vannet skal flyte langsomt slik at slammet holder seg i tanken. Vår enkleste slamavskiller er en tokammertank med mindre volum, og dette er oftest fullt tilstrekkelig for rensing av kun BDV-avløpsvann, fra Bad, Dusj og Vask. Et avløp som inkluderer toalett, trenger en litt større variant i form av en slamavskiller med tre kamre. 

Valg av slamavskiller 

Når man velger slamavskiller, så må man ta utgangspunkt i forutsetninger som er unike for hver eiendom. Det lønner seg å foreta en vurdering og etter rådgivning treffe et tilpasset valg.   

Type av avløpsvann  

Avløpsvann fra eiendom deles opp i 2 typer, svartvann og gråvann, og hvilken variant man har, påvirker valget av slamavskiller. Forskjellen mellom disse er at svartvann inkluderer toalett (BDV + WC), mens gråvann kun er vann fra Bad, Dusj og Vask.  

Størrelse på slamavskiller  

En grunnregel for valg av størrelse på slamavskiller er at en husholdning på opptil 5 personer trenger en slamavskiller på drøyt 3000 l for avløpsvann som inkluderer alt avløpsvann (svartvann BDV + WC) ved normalt beskyttelsesnivå, mens hvis man ikke har vanntoalett tilkoblet, men kun BDV (gråvann) holder det med drøyt 2000 l.  
Vår anbefaling er at dette bør sees som minimum og at man helst velger en så stor slamavskiller som man synes man har råd til. Dette for å unngå overbelastning ved høy bruk og skape litt margin for hva man kan komme til å trenge fremover. Slamtømming kan gjøres sjeldnere på en større slamavskiller med stor slamlagringskapasitet, og hvis slamtømming styres etter faktisk behov, så kan man være helt sikker på at investeringen i en større slamavskiller lønner seg i lengden både for lommeboken og miljøet. Tenk langsiktig – det lønner seg.        

Plassering av slamavskiller 

Vi anbefaler at grunneiere får hjelp til å velge best egnet plassering av slamavskilleren på sin tomt. Entreprenører eller konsulenter har verdifull erfaring og tar i planleggingen hensyn til for eksempel slamtømming, nærhet til vann og grunnens helling. 

Bruk av slamavskiller 

Unngå å spyle ned søppel og gjenstander i toalettet som risikerer å feste seg i avløpet. Kjemikalier og store mengder fett skal ikke helles i avløpet, da også det risikerer å ødelegge funksjonen på slamavskilleren. Bortsett fra disse allmenngyldige restriksjonene finnes det ikke noe spesielt man trenger å tenke på ved bruken. Se også drift og vedlikehold!    

Drift og vedlikehold av slamavskiller 

En slamavskiller må slamtømmes regelmessig med sugebil, og da må man samtidig inspisere samtlige kamre. Ved riktig belastning skal det kun finnes overflateslam i det første kammeret og, om noe, kun mindre mengder bunnslam i kammer 2 og 3. CPX-slamavskillere har en stor luke som gjør det lettere ved slamtømming og inspeksjon av samtlige kamre. Ved oppstart eller slamtømming skal slamavskilleren først fylles med vann for å gi en korrekt rensing.  

Sikkerhet for slamavskiller    

Slamavskillerne våre leveres med et barnesikkert lokk som ikke kan åpnes uten verktøy. Lokket er utformet slik at man ikke skal kunne tråkke igjennom, men er ikke kjørbart med bil eller noe annet tyngre kjøretøy. Gå aldri ned i en slamavskiller under drift!   

Hvordan fungerer en slamavskiller? 

CPX-slamavskillere er oppbygd for å gi en ekstra lang flytevei der avløpsvannet beveger seg sakte slik at partikler kan samles opp i form av slam. Det første kammeret i slamavskilleren der avløpsvannet kommer inn fra eiendommen, er også det største, og i dette dannes overflateslam som synker når vannet står stille og blir da til bunnslam. Det neste kammeret er mindre i størrelse, og vann føres over mellom kamrene på en vel utprøvd høyde for å gi best mulig funksjon for rensing og slamlagring. I det siste kammeret finnes utløp og muligheten til å plassere en pumpe hvis man ikke har selvfall eller vil kunne styre mengden som går videre til den påfølgende infiltrasjonen, noe som kan ha fordeler for det rensetrinnet.    

Sertifisering av slamavskiller 

Det er et europeisk krav at en slamavskiller skal være CE-merket og dermed verifisert, testet og dokumentert i henhold til EN12566: «Små avløpsrenseanlegg for opptil 50 pe, prefabrikkerte slamavskillere». Samtlige CPX-slamavskillere er CE-merket i samarbeid med RISE (tidligere SP).  
 

Skjul beskrivelse -

Selger
Ida Jenssen
Teknisk Selger
Thomas Magnussen
Plass- og Salgssjef

Produkter

4 Produkter
Sorter etter: