Grovrenstankar

CPX Grovrenstank är ett komplement till minireningsverk (SBR) och ger ett extra slamlager – passar alla fabrikat på marknaden.  

CPX Grovrenstankar är ett kompletterande slamlager för separering och lagring av slam som ett försteg till ett minireningsverk (SBR). Fördelen med en grovrenstank är att slamlagringskapaciteten höjs avsevärt i jämförelse med vad som är standard för minireningsverket.  Det innebär färre slamtömningar och en besparing både för underhållskostnader och inte minst för miljön genom minskade transporter. En annan fördel är att denna inledande slamavskiljning ger optimala förhållande för driften av minireningsverket och minimerar risken för stopp eller andra problem. 

 

Läs mer +

CPX Grovrenstank är enkel att installera, behöver minimalt med underhåll och kräver ingen elanslutning.   

En grovrenstank är ej avsedd att användas som konventionell slamavskiljare för BDT eller WC utan används endast i kombination med ett minireningsverk alternativt ett platsbyggt reningsverk.   

Precis som våra andra varianter av nedgrävningsbara tankar så är grovrenstankarna robusta med stor flexibilitet för nedgrävningsdjup. De är tillverkade av återvinningsbar PE och finns i olika storlekar.   

Dölj beskrivning -

Säljare
Bror Sjölund
Utesäljare CPX Mark/VA
Carolina Brand
Innesäljare CPX-produkter

Produkter

2 Produkter
Sortera efter: