Enskilt avlopp för privata fastigheter

Din guide till enskilt avlopp


Du som har en fastighet som inte är ansluten till kommunalt avlopp har ett ansvar för att hantera ditt enskilda avlopp så att inga miljöfarliga utsläpp sker och att det finns korrekt dokumentation med tillstånd för just ditt avloppssystem. Det finns goda skäl att lägga lite tid på att utvärdera bästa alternativet om man exempelvis renoverar eller köper en fastighet och att satsa på ett enskilt avlopp som verkligen är utprovat för svenska förhållanden.

Varje tomt är unik och har sina förutsättningar för vilket avloppssystem som passar. Är din tomt brant eller plan, liten eller stor, jordig eller stenig? Hur är markförhållandena och närheten till vattendrag?  Oavsett omständigheter så har vi ett avloppssystem för dig. För att hitta rätt finns några punkter att tänka på.

Kombinera planeringen av vatten & avlopp (VA)

Planera vatten- och avloppssystem samtidigt för att inte stöta på problem i framtiden. Ett litet hushåll kan använda ett litet system medan flera hushåll behöver ett större system. Varför inte passa på och kolla med närliggande granne om ni kan dela avloppsystem och också kostnader? Det är minimalt med underhåll så det är enkelt att dela på ett enskilt avlopp. Dimensionera inte det enskilda avloppet för litet eftersom ditt hus kanske byggs ut och förutsättningarna för avloppsystemet förändras. Välj system efter om du ska koppla till toalett (WC) eller om det bara kommer vara för bad, disk och tvätt (BDT).

Placering av enskilt avlopp

Hur pass känslig är omgivningen för ditt hushåll och vilka regler gäller i just din kommun? Informationen här ger vägledning samtidigt som din kommun kan informera om vad som gäller för just din tomt. Du kan även gå in på www.avloppsguiden.se för att hitta oberoende information vid en anläggning av nytt avlopp.

Drift och skötsel enskilt avlopp

Avloppssystemen har enkelt men ett visst underhållsbehov. Alla anläggningar samlar upp slam som behöver hämtas av en slamtömmare. Planera för hur slamtömmaren ska komma fram till anläggningen och hur stort slamlager som är ekonomiskt för dig. 

Kontakta oss

Avloppsvatten från Bad, Dusch och Tvätt (BDT/Gråvatten)

System: Infiltration Markbädd  Skyddsnivå: Normal eller hög

 

För 1 hushåll
 

cpx-avloppssystem-23012.jpg

23012 CPX Slamavskiljare 1200L

Inklusive barnsäkert låsbart lock och pumpbrunn. 1 hushåll.
 

230281 CPX Infiltrationspaket 14m2

Inklusive 6 biomoduler, infiltrationsrör, skarvmuffar, ventilation och 30m2 geotextil.

För 1-2 hushåll
 

cpx-avloppssystem-23021.jpg

23021 CPX Slamavskiljare 2200L

Inklusive barnsäkert låsbart lock. 1-2 hushåll.
 

230301 CPX Infiltrationspaket 18m2

Inklusive 8 biomoduler, infiltrationsrör, skarvmuffar, ventilation och 30m2 geotextil.

Avloppsvatten från Bad, Dusch, Tvätt och WC (Svartvatten)

System: Infiltration Markbädd  Skyddsnivå: Normal

 

För 1-2 hushåll
 

cpx-avloppssystem-23021.jpg

23021 CPX Slamavskiljare 2200L

Inklusive barnsäkert låsbart lock. 1-2 hushåll.
 

230301 CPX Infiltrationspaket 18m2

Inklusive 8 biomoduler, infiltrationsrör, skarvmuffar, ventilation och 30m2 geotextil.

 

 

För 1-2 hushåll
 

cpx-avloppssystem-23047.jpg

23047 CPX Slamavskiljare 4700L

Inklusive barnsäkert låsbart lock. 1-2 hushåll.
 

230301 CPX Infiltrationspaket 36m2

Inklusive 16 biomoduler, infiltrationsrör, skarvmuffar, ventilation och 60m2 geotextil.

 

 

För 1-2 hushåll
 

23032 + 230301 Infiltration.jpg

23032 CPX Slamavskiljare 3200L

Inklusive barnsäkert låsbart lock. 1-2 hushåll.
 

2x230301 CPX Infiltrationspaket 36m2

Inklusive 16 biomoduler, infiltrationsrör, skarvmuffar, ventilation och 60m2 geotextil.

För 1-2 hushåll
 

23042 + 230301 Infiltration.jpg

23042 CPX Slamavskiljare 4200L

Inklusive barnsäkert låsbart lock. 1-2 hushåll.
 

2x230301 CPX Infiltrationspaket 36m2

Inklusive 16 biomoduler, infiltrationsrör, skarvmuffar, ventilation och 60m2 geotextil.

Avloppsvatten från WC (Svartvatten)

System: Sluten tank  Skyddsnivå: Normal eller hög

 

maintenance.svg

Anpassningsbara

recycling.svg

Återvinningsbara

temp.svg

Klarar stora temperaturspann

truck.svg

Säker transport och installation

oil.svg

Läcktestade