Slutna tankar

CPX slutna tankar för avlopp, dricksvatten eller bevattning finns i olika storlekar från 1250 till 6000 liter. Tankarna kan användas både för nedgrävning och för installation ovan jord. Vårt gröna barnsäkra lock som smälter in i omgivningen medföljer alla tankar som standard. 
CPX slutna tankar kan användas som avloppstank för WC (Svartvatten) vid normal eller hög skyddsnivå. I en sluten tank samlas allt avloppsvatten och inget vatten filtreras och släpps ut i marken. 
Alla tankar samt vårt gröna lock är godkända av SP (RISE) som visar att de uppfyller de Europeiska kraven. Alla CPX slutna tankar kan enligt önskemål utrustas med anslutningar, nivålarm och olika förhöjningshalsar. Tack vare att CPX Slutna tankar är tillverkade i FC godkänt (Food Contact) material och certifierade av Normpack så kan dessa tankar även användas till regn eller dricksvattenlagring.

  • Lågbyggda
  • Återvinningsbara
  • Robusta och tåliga

Läs mer +

Lågbyggda 

Våra stora slutna tankar på 3000, 4000, 5000 respektive 6000 liter är mycket lågbyggda. Detta gör att transporten blir optimerad samtidigt som tanken inte måste grävas ned djupt vilket gör själva installationen både snabbare och billigare. Inte minst om det finns risk att stöta på berg vid grävning kan det göra stor skillnad med en lågbyggd tank. 

Återvinningsbara

Samtliga CPX slutna tankar är tillverkade i rotationsgjuten, åldringsbeständig PE (Polyeten) som är 100% återvinningsbar och som ger cirkulär användning. Dessutom är det inget som lakas ur materialet eller som lämnar tanken under dess livstid så utöver det positiva med uppsamling av avloppsvatten så påverkas inte marken där tanken placeras. 

Robusta och tåliga 

Både konstruktionen och materialet är framtaget utan att kompromissa med funktion och kvalitet och är utvecklat för nordiska förhållanden. Tankarna är fribärande, vilket innebär att de till och med kan användas ovan mark, utan att grävas ned. Detta är bara möjligt med tankar som är stadiga. Även nedgrävningsdjupet ned till hela 2m är ett direkt bevis just på hur robusta tankarna är och att de kommer ge trygg funktion under mycket lång tid.    

Val av sluten tank

Förutsättningarna för varje fastighet skiljer sig åt och det har vi tagit fasta på vid utvecklingen genom att ta fram ett flexibelt utbud. 
När man väljer tank så måste man utgå ifrån förutsättningar som är unika för varje fastighet. Det lönar sig att utvärdera och efter rådgivning göra anpassade val. Storleken på tank beror helt på hur mycket den används samt hur ofta den kommer att behöva tömmas. Ofta är det försvarbart att välja en stor tank för det sparar underhåll och pengar i det långa loppet.  

Typ av avloppsvatten  

Avloppsvatten från fastighet delas upp i 2 typer vilket är svartvatten och gråvatten och vilken variant man har påverkar valet av lösning. Skillnaden mellan dessa är att svartvatten inkluderar toalett (BDT+WC) medan gråvatten endast är vatten från Bad Dusch och tvätt. Observera att regelverk skilja sig mellan kommuner så kontrollera alltid vad som gäller i just din kommun.

Skyddsnivå 

Varje fastighet/läge klassificeras utifrån skyddsnivå där närhet till ytvatten som sjö/hav eller grundvatten spelar in. Det finns i Sverige 2 nivåer vilket är allmän normal skyddsnivå och hög skyddsnivå. Vi rekommenderar att man tar hjälp för att säkerställa att rätt klassning görs innan man väljer avloppssystem.  

Placering av slutna tankar

Tanken behöver placeras så att man får fall från fastigheten. Man bör även tänka på att slamsugningsbilen enkelt skall komma åt tanken vid tömning.

Drift och underhåll slutna tankar

Tanken behöver tömmas regelbundet av en sugbil och då ska man samtidigt inspektera tanken. Nivålarm finns som tillbehör och kan indikera när det är dags för tömning.

Säkerhet sluten tank    

Våra slutna tankar levereras med ett barnsäkert lock som inte kan öppnas utan verktyg. Locket är utformat så att man inte ska kunna trampa igenom men är inte körbart med bil eller annat tyngre fordon. Gå aldrig ned i en avloppstank under drift!   
 

CPX Bevattningskit för regnvatten

Vårt bevattningskit i kombination med en sluten tank gör det möjligt att lagra och återanvända regnvatten. Det är en hållbar lösning för att slippa använda renat dricksvatten till bevattning, och dessutom ha möjlighet att vattna även vid bevattningsförbud. 
Regnvattenkittet består av en dränkbar pump, ett filter vid inloppet samt ett grönt lock med två integrerade gardenakopplingar. Regnvattenkittet kan eftermonteras på befintlig tank.
Bevattningskitten hittar du under tillbehör nedgrävningsbara tankar 

CPX-bevattningskit.png

Dölj beskrivning -

Säljare
Bror Sjölund
Utesäljare CPX Mark/VA
Carolina Brand
Innesäljare CPX-produkter

Produkter

11 Produkter
Sortera efter: