Rotationsgjutning - stabila produkter utan inbyggd stress

Det finns många fördelar med rotationsgjutning

  • Stor frihet vid produktutformning gör att produkten kan skräddarsys.
  • Produkten blir i ett stycke utan skarvar, vilket gör att risken för sprickor och läckage minimeras.
  • Begränsad verktygskostnad för formverktyg gör det lönsamt även vid mindre serier.
  • Möjlighet att bygga in många funktioner ger kostnadseffektiva lösningar.
  • Material med mycket god kemikalieresistens som dessutom är återvinningsbart.
  • Material med brett temperaturområde.
  • Låg vikt i förhållande till storlek på produkten.
  • Korrosionsfria produkter.