Responsive image
Responsive image

Stark utvecklingspartner av rotationsgjutna produkter

Vi har de resurser som krävs för att vara en långsiktig samarbetspartner inom allt från att driva projekt, konstruktion av såväl produkt som verktyg, tillverkning, efterbearbetning, montering till logistiklösning.

Cipax samarbetar med kunder i många branscher som t ex kommersiella fordon, infrastruktur, kemisk, medicin, livsmedel, möbel och materialhantering. Det innebär att vi har en gedigen kunskap och erfarenhet för att ta oss an och driva projekt i olika storlekar oavsett bransch.

Genom att involvera Cipax tidigt i ett projekt kan ni dra nytta av oss i er utveckling och konstruktion av produkter. Allt för att finna den bästa lösningen. Vi står väl rustade inför framtiden och långsiktiga kundåtaganden och genomför löpande investeringar i såväl process som i ny maskinteknik.