VI TAR HÅLLBARHET TILL NÄSTA NIVÅ

VI TAR HÅLLBARHET TILL NÄSTA NIVÅ GENOM ATT ANVÄNDA 100% ÅTERVUNNEN POLYETEN I TILLVERKNINGEN AV CPX STANDARDPRODUKTER

En av våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor handlar om materialanvändning och avfallshantering. Våra processer stödjer ett kretsloppstänkande där uttaget av naturresurser minimeras genom att återvinna material och återanvända det till nya produkter. På detta sätt förbrukas mindre råvara samtidigt som avfallsmängderna minskar.

EGEN ÅTERVINNING

Vi har investerat både i utrustning och kunskap för att återvinna spillmaterialet till ny plastråvara som nu används i den egna tillverkningen. Sedan flera år är vi med och driver Nordic Plastic Recycling (NPR). Återvunnet material av tillräckligt god kvalitet är fortfarande en bristvara så därför investerar vi i egna återvinningsanläggningar för att säkra tillgången på material.

Som ett led i det fortsatta hållbarhetsarbetet tillverkas nu alla förhöjningshalsar till CPX nedgrävningsbara tankar i 100% återvunnen polyeten. Materialets egenskaper är så pass goda att vi inte behöver kompromissa med kvaliteten på produkterna. Detta är den första CPX produkten att tillverkas i 100% återvunnet som standard och vi kommer att fortsätta med fler produkter i takt med att tillgången på återvunnet material ökar. Återvunnet material har under flera år använts framgångsrikt i flera kundspecifika projekt.
 

VÄRDET AV PLASTÅTERVINNING 

När vi använder 1 kg jungfrulig polyeten (PE) i tillverkningen av plastprodukter genereras nästan 2 kg koldioxidutsläpp. Om vi återvinner materialet och använder det på nytt, minskar mängden utsläpp med ungefär hälften.

Genom smarta produktionsmetoder kan mängden material minskas och energieffektiviteten höjas. Om produkterna dessutom utformas på ett sätt som gör dem enkla att samla in, sortera och återvinna, kan den totala mängden utsläpp av växthusgaser minimeras ytterligare.