Användningområden

Hållbara avlopp

Cipax produkter för enskilda avlopp tillverkas i rotationsgjuten polyeten, är 100% återvinningsbara och har en lång livslängd.

Läs mer

Din guide till enskilt avlopp

Du som har en fastighet som inte är ansluten till kommunalt avlopp har ett ansvar för att hantera ditt enskilda avlopp så att inga miljöfarliga utsläpp sker och att det finns korrekt dokumentation med tillstånd för just ditt avloppssystem.

Läs mer

Enskilt avlopp för hög skyddsnivå

Har din fastighet klassats som hög skyddsnivå? CPX Avloppsanläggning för hög skyddsnivå har flödesstyrd fosforeliminering och är en trygg och säker lösning anpassad för hög skyddsnivå. 

Läs mer

Trädgårdsbevattning

Visste du att du kan använda CPX Slutna tankar för regnvattenlagring? Med vårt bevattningskit kan du sedan vattna din trädgård även vid bevattningsförbud. Smart för både plånboken och miljön.

Läs mer