Kvalitet och kunskap om produkterna är viktigt när Enwa väljer leverantör.

7 april 2022

logo_Enwa.jpg

Enwa Water Technology AB levererar energieffektiva och miljövänliga vattenrenings lösningar och beskrivs som en av Skandinaviens ledande sällskap inom vatten, avlopp, fjärrvärme och industrianläggningar. De har lång erfarenhet av att levererat både skräddarsydda och standardiserade vattenreningssystem-lösningar till oljeplattformar, bostadsplattformar, industrianläggningar, universitet, sjukhus, hotell, vattenverk, offentliga pooler, spa, små och stora fartyg, större flygplatser med mera.

Från Cipax köper Enwa standardtankar i olika storlekar med olika anslutningar, slutna tankar för olika ändamål, pumpstationer, bevattningskit och även specialsvetsade tankar. Anslutningar man har behov av är avluftningar, flänsade- och gängade anslutningar för tömning och tappning av olika medier. ”Att få tankarna med tillbehören underlättar verkligen för oss. Vi har kunskapen att extrudera in egna anslutningar men det är mycket smidigare att få tanken färdig och slippa stå på en byggarbetsplats och svetsa.” säger Viktor Hindsfors, projektledare på Enwa. 

Enwa har varit kund hos Cipax i många år och Viktor Hindsfors säger att det beror främst på kvalitén på tankarna men även god lagerhållning och bra kunskap nämner han som förutsättningar för den goda relationen Enwa har med Cipax. ”Kvalitet är jätteviktigt, men även leveranssäkerhet då vi ibland är i behov av tankar snabbt.” tillägger Viktor.

För snart ett år sedan lanserade Cipax webverktyget ”Bygg din tank” där kunden själv kan placera ut anslutningar på tanken, anpassa och få ut en ritning. Det går även att skicka en offertförfrågan till Cipax direkt i verktyget. Enwa är en av de kunder som ofta använder verktyget när de beställer. ”Det är enkelt att använda, innan detta verktyg fanns gjorde vi egna anslutningar, tänkte att det fanns risk för fel när man skulle förklara var dom skulle sitta, det är mycket bra.” berättar Viktor.